Hyppää pääsisältöön

16.12.2021

Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.2021 asiat 101-105 esityslistan mukaisesti.  Asian 100 Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2022, sivistyslautakunta teki seuraavat muutokset:
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että poistetaan vuosia 2023 ja 2024 koskevat säästötavoitteiden yksilöinnit. Kokonaissummat pysyvät ennallaan ja niiden yhteyteen seuraavat tekstit:
2023: "Kohdennetaan tarkemmin vuotta 2023 koskevan talousarvioprosessin yhteydessä."
2024: "Kohdennetaan tarkemmin vuotta 2024 koskevan talousarvioprosessin yhteydessä."

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti muutoksen liitteeseen: Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2022, sivulle 3 Talouden tasapainottamisohjelma 2022-2024 poistetaan toimenpidelistalta ohjaajaresurssi 17 000 euroa. 
Koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmällä saavutettavaa kuljetuskustannuksien pienenemisen arviota nostetaan 70 000 eurosta 87 000 euroon.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti lisätä liitteeseen: Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2022, Perusopetus sivulle 13, Toiminnan kuvaus, kappale 4, ensimmäisen lauseen jälkeen seuraavaa:  
Uuden toimintakulttuurin ja uudenlaisten oppimisympäristöjen vaikutuksia seurataan perinteiseen toimintakulttuuriin vertailevilla säännöllisillä selvityksillä, joissa on huomioitu opettajien kokemukset ja työhyvinvointi sekä oppilaiden ja integroitujen erityisoppilaiden kokemukset, hyvinvointi ja oppimistulokset.  

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti lisätä liitteeseen: Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelma vuodelle 2022, seuraavaa: 
Turvallisuusryhmässä on myös viranomaisten edustus mukaan lukien poliisiviranomainen.
Kohtaan hallintakeinot ja toimenpiteet lisätään seuraavaa: 
-Oppijoiden yksilöllistä oppimista edistävät ryhmäkoot.
-Sitouttavan kouluyhteisötyön hanke (sis. koulukiusaamiseen puuttumisen yhtenäinen toimenpidemalli)


Esityslista ja pöytäkirja
Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa. 

Lisätietoja: 
- Mirja Hirvensalo, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 805 3944, mirja.hirvensalo@jyvaskyla.fi
- Eino Leisimo, sivistyspalveluiden toimialajohtaja, sivistyslautakunnan esittelijä, p. 050 584 8987, eino.leisimo@jyvaskyla.fi