Hyppää pääsisältöön

29.11.2021

Kuva
jäteauto kerrostalon pihassa, lähde flaticon.com. Kuva Johanna Ahonen

 

Jyväskylän seudun jätelautakunta käsittelee kokouksessaan 2.12.2021 muun muassa jätetaksan hyväksymistä. Jos jätelautakunta hyväksyy esitetyn jätetaksan, se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Uuden jätetaksan vaikutukset asuinkiinteistölle ovat kohtalaiset ja nostavat hieman kiinteistön jätehuollon kokonaiskustannusta. Kotitalouden jätehuollon kuukausikustannuksiin tulee muutosten myötä vähän alle tai hieman yli euron korotus. Kerros- ja rivitalojen kuukausikustannuksiin korotukset ovat 20 huoneiston kiinteistöillä noin 5—6 euroa ja huoneistokohtainen korotus 0,33—0,39 euroa kuukaudessa. Vastaavasti 40 huoneiston kiinteistöillä kuukausikustannuksiin korotukset noin 12—14 euroa, joka huoneistoa kohden on 0,41—0,45 euroa kuukaudessa.

Ennen päätösvaihetta jätelautakunta on lähettänyt jätetaksan luonnoksen osakaskuntiin ja pyytänyt näiltä lausuntoa. Taksaluonnos on ollut myös kuntalaisille yleisesti nähtävillä ja siitä on voinut jättää mielipiteitä. Saapuneet lausunnot ja mielipiteet ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan tarkasteltavana torstain kokouksessa.

Jyväskylän kaupungilla ja Muuramen kunnalla ei ollut jätetaksan muutosesityksistä huomautettavaa. Laukaan kunta edellytti lausunnossaan, että vuoden 2023 osalta jätetaksat harmonisoidaan omistajakuntien kesken. Toivakan kunnan lausunnossa todetaan, että Mustankorkea Oy:n tulee sopeuttaa toimintaansa ja huolehtia siitä, että kustannusten nousu pysyy hallinnassa tulevina vuosina. Lisäksi saapui yksi jätetaksaa koskeva kuntalaisen mielipide. Mielipiteessä otettiin kantaa muun muassa asiakkaan huomautusajan pituuteen ja reklamointiin.

Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteneuvonta ja tiedotus. 
 

Jätetaksan uudistustyötä jatketaan kuljetusmaksujen tarkastelulla

Jyväskylän seudun jätelautakunnan tämän valtuustokauden tavoitteena on jätetaksan uudistuksen kakkosvaihe, jossa määritellään toimialueelle kuljetusmaksut. Kuljetusmaksujen tarkastelu on nyt mahdollista, kun kaikki alueet ovat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Mustankorkea Oy:n toiminnan sopeuttamisesta ja tulevien vuosien kustannuskehityksen hallinnasta vastaa yhtiön hallitus kuntien omistajaohjauksessa, ei Jyväskylän seudun jätelautakunta. Jätetaksalla turvataan kunnallisen jätehuoltoyhtiön riittävät taloudelliset toimintaedellytykset lainasäädännön aiheuttaman toimintaympäristön muuttuessa. Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon laajuus ja asiakasmäärät vaikuttavat jätemaksujen tasoon.

Muut asiat ja esityslista

Kokouksen esityslistan linkki löytyy jätelautakunnan verkkosivulta. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.   

 
Lisätiedot: Jyväskylän seudun jätelautakunnan esittelijä, palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi