Hyppää pääsisältöön

16.9.2021

Kuva
Puheenjohtajan nuija

 
 
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.9.2021 asiat (69, 70, 71, 73, 76, 77) esityslistan mukaisesti.
 
Asiassa 72 lautakunta nimesi kulttuurisuunnitelman päivityksen ohjausryhmään jäseniksi Rosa Heikkisen ja Mirva Keckmanin.

Asian 74, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto talonrakennusinvestoinneista vuosille 2022-2026 lautakunta hyväksyi esityslistan mukaisesti. Lisäksi lautakunta toteaa, että Wilhelm-salin remontointi orkesterin väistötilaksi ei saa keskeyttää varsinaisen musiikkisalin suunnittelua Jyväskylän Sinfonian tarpeisiin.

Asian 75 eli kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022 lautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Toimialajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksensa seuraavaksi: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, irtaimen käyttöomaisuuden ja urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit sekä henkilöstösuunnitelman. Kirjastopalveluihin ei kuitenkaan esitetä sopeutusvelvoitetta eikä Vesangan sekä Lohikosken kirjastoja esitetä lakkautettaviksi. Kirjastopalveluihin kohdennettu 88 000 euron sopeutus kompensoidaan vuoden 2022 käyttötaloussuunnitelman käsittelyssä mm. koko kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelualueen maksujen ja taksojen tarkastelun kautta, jotta palvelualueelle määriteltyyn toimintakatteeseen on mahdollista päästä. 


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun asti tästä linkistä:  https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=12161 Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 23.9.2021 internetiin: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=564

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Ari-Pekka Liukkonen p. 040 365 7130
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033