Hyppää pääsisältöön

14.9.2021

Kuva
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Kuva Jyväskylän kaupunki
Valtio sekä Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseudut allekirjoittivat 14. syyskuuta maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset. Kuntien poliittiset toimielimet ovat hyväksyneet osaltaan sopimukset ja valtioneuvosto vahvisti osallistumisensa kesäkuussa.

Helsingissä pidettyyn sopimusten allekirjoitustilaisuuteen osallistuivat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunginjohtajat sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.
 
– MAL-sopimus on nykyisistä sopimuspohjaisista kaupunkipolitiikan välineistä merkittävin. Siinä sovitaan maankäyttöön, asumiseen sekä liikenteeseen liittyvistä asioista, joihin valtiolla ja kunnilla on suora päätösvalta ja jotka ovat perusta koko seudun elinvoiman kehittämiselle, tiivistää Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
 
Aiemmin MAL-sopimusmenettely on kohdennettu vain neljälle suurimmalle kaupunkiseudulle. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista.
 
– MAL-sopimuksen myötä Jyväskylä tunnistetaan osaksi suurten kaupunkien joukkoa. Pääsemme näin kiinni samoihin kehittämisvälineisiin ja yhteistyörakenteisiin, jotka ovat ennen olleet käytössä vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla. Esimerkiksi tuoreessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa osa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteista kohdistuu erityisesti MAL-seuduille, kertoo Koivisto.

Kestävää yhdyskuntarakennetta yhdessä kehittäen

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos huhtikuussa. MAL-sopimuksessa mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Sopimus on hyväksytty kaikissa seudun kahdeksan kunnan kunnanvaltuustoissa. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.
 
MAL-sopimuksen kärkisisältöä ovat erityisesti yhdyskuntarakenteen kestävyyden, kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen sekä liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.
 
Tuore MAL-sopimus ulottuu vuoteen 2031 saakka. Sopimuksen konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. Sopimuksen myötä Jyväskylän kaupunkiseutu saa valtiolta miljoonien eurojen tuen erityisesti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen. Valtio tukee myös seudun asuntotuotantoa kunnallistekniikan investointiavustuksilla ja vauhdittaa pitkällä korkotuella rakennettavien puurakenteisten kerrostalojen rakentamista 5000 euron käynnistysavustuksella asuntoa kohden.
 
Sopimus tarkistetaan eduskuntavaalikausittain. Seuraava päivitys tehdään vuoden 2023 loppuu mennessä
 
– Rullaava päivitys tiivistää seudun kuntien ja valtion säännöllistä keskinäistä vuoropuhelua seudun kehittämisen kannalta tärkeistä hankkeista, sanoo Koivisto.
 
MAL-sopimuksen toteuttaminen on jo alkanut huhtikuussa saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta. Keskeisenä yhteisenä vuosien 2021–2023 toimenpiteenä seudun kunnat käynnistävät yhteisen MAL-kehityskuvan laadinnan, jossa MAL-sopimuksen tavoitteita konkretisoidaan kartalle. Lisäksi selvitetään Jyväskylän seudun Linkki-joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentamisen mahdollisuuksia koko MAL-sopimusalueelle.
 
Lue lisää MAL-sopimuksista.
 

Asiasanat:  
MAL