Hyppää pääsisältöön

7.6.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja päätti hakea Valtiokonttorilta kahden kuolinpesän omaisuutta.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen palveluverkkoselvitys vuosille 2021–2026 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta sekä sen kehittämisestä ja saattaa selvityksen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Syksyllä 2021 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisessä palveluverkossa näkyviä muutoksia ovat uuden Keljonkankaan yhtenäiskoulun valmistuminen ja sen myötä Lehtisaaren koulun tiloista luopuminen. Kultalakin ja Pohjanlammen päiväkodeista, Kortepohjan Taitoniekantie 9:n tiloista sekä Kuokkalan Polttolinjan esiopetuksen tiloista luovutaan ja uuden Pohjanlammen päiväkodin rakentaminen käynnistyy. Osa esiopetusryhmistä sijoittuu koulujen tiloihin palveluverkon päivityksen yhteydessä tehdyn kartoituksen pohjalta. 

Vuonna 2022 valmistuu uusi Kortepohjan päiväkotikoulu ja samalla luovutaan Kortepohjan ja Kortesuon päiväkodeista. Vaajakosken alueelle valmistuu uusi yksityinen päiväkoti Punapaula, jonka myötä Linnan päiväkodin tiloista voidaan luopua. Haukkamäen päiväkodin vanha osan tilalle rakennetaan laajennusosa. Kuokkalan ja Mankolan yhtenäiskoulujen korjaus- ja muutostyöt valmistuvat.   

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen vuosien 2021–2026 palveluverkkosuunnitelman päivityksen pohjana ovat kaupungin lapsimääräennuste, kaavoitustilanne ja palvelutarveselvitys.  Suunnitelma luo pohjan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettäville investoinneille.   

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite lisää luontoa Jyväskylän päiväkotien ja koulujen pihoille

Kaupunginhallitus saattoi kaupunginvaltuustolle tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen lisää luontoa Jyväskylän päiväkotien ja koulujen pihoille. Vihreä valtuustoryhmä ja viisi muuta valtuutettua ovat tehneet 26.10.2020 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että jokaiseen Jyväskylän päiväkodin ja peruskoulun pihaan tuodaan lapsimäärään nähden riittävän suuri määrä metsäpohjaista kasvustosta, kuten kunttaa, siirtonurmea tai istutuslaatikoita ja että nämä huomioidaan jatkossa pihasuunnittelussa. Perusteluissa mainitaan mm. tutkimustulokset siitä, että säännöllinen yhteys luontoon edistää terveyttä. 

Vastauksessa todetaan, että kaupungin strategian kärkien mukaisesti liikkumisen edistäminen on yksi tärkeimmistä kärkihankkeista Jyväskylässä. Tähän liittyy vahvasti myös retkeily ja luonnossa liikkuminen lähiympäristöjä ja niiden mahdollisuuksia hyödyntäen. Jyväskylän varhais- ja esiopetussuunnitelmissa liikunta-, luonto- ja ruokakasvatus ovat keskeisiä linjauksia. Päiväkodissa on vahva luontoon ja liikuntaan suuntautuva toimintakulttuuri, ns. Lilu-toiminta. Osa ryhmistä toimii ulkona jopa kokonaan, osalla on jo vahva retkikulttuuri. 

Liikunnallisen toimintakulttuurin tukeminen Jyväskylän kaupungin palveluissa on johtanut kovaa kulutusta kestävien pintamateriaalien käyttöön. Lisäksi taloudellisista syistä runsasta huoltoa vaativia ratkaisuja on pyritty vähentämään. Yksikkökokojen suurennuttua päiväkotien ja koulujen piha-alueiden pintamateriaalien kestävyyden merkitys on edelleen kasvanut. 

Kovalla käytöllä olevassa pihassa luonnon materiaalit kestävät käyttöä huonosti. Olemassa oleva metsä kestää kovaa kulutusta paremmin kuin vasta istutettu viheralue. Uusissa kohteissa tonttien reuna-alueille jätetäänkin jo olemassa olevaa puustoa ja maapohjaa, joka sijaitsee päiväkodin aitojen sisäpuolella ja on näin päivittäin helposti saavutettavissa. Liikunta-, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoiden yhteistyönä pyritäänkin kaikki uudet palveluyksiköt sijoittamaan siten, että niiden läheisyyteen pystytään kehittämään erilaisia viher- ja virkistyspalveluita kuten puistoja ja ulkoliikunta-alueita. 

________________________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa muutoksia vaalilautakunnissa ja päätti hakea Valtiokonttorilta kahden kuolinpesän omaisuutta. Mikäli Valtionkonttori päättää maksaa kuolinpesien omaisuuden kaupungille, niiden tulot kohdennetaan sivistyksen toimialalle ja osoitetaan lasten ja nuorten sosiaalisen eriarvoistumisen ennaltaehkäisyyn kulttuurin keinoin, yhteistyössä taiteen vapaan kentän kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös muutoksen konsernihallinnon toimintasääntöön, jonka myötä kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää toimivaltaa siirretään työllisyyspalveluiden viranhaltijoille. Muutos on jatkoa valtuuston hyväksymälle hallintosäännön muutokselle, jolla selkeytetään toimivalta-asioita sosiaalipalveluiden ja työllisyyspalveluiden välillä palvelun sujuvoittamiseksi.  

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: