Hyppää pääsisältöön

19.5.2021

Jyväskylä edistää resurssiviisautta erilaisten kokeilujen ja asukkailta kerättyjen ideoiden avulla. Esimerkiksi opiskelijat pääsevät kesän aikana kokeilemaan yhteiskäyttöistä biokaasuautoa.
Kuva
Punainen auto, jonka perässä tarra "Hei olen yhteiskäyttöauto, lisätietoja www.omago.fi". Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylässä edistetään arjen resurssiviisautta ja kiertotaloutta ketterien kokeilujen avulla. Kokeilut ovat osa valtakunnallista CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hanketta, jossa Jyväskylän kaupunki toteuttaa käyttäjälähtöisiin kiertotalouskokeiluihin perustuvaa osahanketta.

Osahankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista etsimällä uusia ratkaisuja arjen kestävyyshaasteisiin: kuinka tavallinen kuluttaja voisi arjen pienillä valinnoillaan elää resurssiviisaammin, kierrätystä, jakamista ja uudelleen käyttöä edistäen. Osahakkeen kokeilujen ideat saadaan suoraan alueen asukkailta, yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta.

– Järjestämme hankkeen aikana kolme ideakilpailua, joihin asukkaat ja muut alueen toimijat voivat osallistua. Ideakilpailuun voi jättää jonkin arjen kiertotaloushaasteen, johon kaipaisi ratkaisua, esimerkiksi liittyen käytöstä poistuneiden materiaalien uusiokäyttöön tai jätteen määrän ehkäisemiseen. Samalla voi esittää jo mielessä muhineen ratkaisun johonkin vastaavaan haasteeseen, kertoo osahankkeen projektipäällikkö Outi Manninen.

Ideakilpailun pohjalta valitaan toteuttamiskelpoisimmat ideat ja ratkaisut toteutettavaksi yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Kokeilut ovat yleensä lyhyitä, noin parin kuukauden mittaisia testijaksoja, joissa asukkaat, yritykset, organisaatiot tai muut toimijat voivat ketterästi kokeilla jotain uutta tapaa toimia, samalla vähentäen jätteen syntyä, edistäen materiaalien uusiokäyttöä tai parantaen tavaroiden ja palvelujen yhteiskäyttöä.

– Kolmas ja hankkeen viimeinen ideakilpailu käynnistetään tämän vuoden lopulla. Sinne ovat tervetulleita kaikki ideat, joilla voitaisiin edistää kestävämmän arjen toteutumista kiertotalouden keinoin, Manninen vinkkaa.
CIRCWASTE on seitsemänvuotinen EU-rahoitteinen hanke (2016-2023), jonka tavoitteena on lisätä materiaalien kiertoa ja ehkäistä jätteen syntyä. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Jyväskylän kaupunki toteuttaa hankkeessa kaksi osahanketta. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin ja toisessa osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.

Viime vuonna selvitettiin asukkaiden lajitteluinnokkuutta jätelajittelukokeilun avulla

Vuoden 2020 alussa toteutettiin pienimuotoinen jätteiden lajittelukokeilu yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Kokeilun aikana testattiin, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän sekajätteen määrään taloyhtiössä.

Kokeilu järjestettiin tutkimusasetelmana, osana opinnäytetyötä. Kokeiluun valittiin kolme mahdollisimman toistensa kaltaista taloyhtiötä, joista yksi oli varsinainen kokeilutalo, toinen oli vertailutalo ja kolmas kontrollitalo. Kokeilutaloyhtiö sai keittiöihin uudet jäteastiavaunut sisätiloihin. Lisäksi asukkaille tarjottiin lajitteluneuvontaa ja -materiaaleja, niin kokeilutalossa kuin vertailutalossa. Kontrollitaloyhtiössä ei toteutettu vertailun vuoksi erillisiä toimenpiteitä.

Muutosten vaikutusta ja lajittelukokeilun onnistumista tutkittiin sekajätteen koostumustutkimusten sekä asukaskyselyn perusteella. Kokeilun lopputuloksena voitiin todeta, että sekajätteen määrä väheni kaikissa kokeilussa mukana olleissa taloyhtiöissä, mutta erityisesti taloyhtiöissä, joihin asennettiin lajitteluvaunut ja joihin annettiin jäteneuvontaa. Kyselyn perusteella asukkaat kokivat, että lajitteluastioiden vaihto ja jäteneuvonta helpottivat kotitalousjätteen lajittelua, mutta kehitettävääkin edelleen löytyi.

– Kokeilu osoitti sen, että lajitteluun kaivataan edelleen neuvontaa ja selkeät ohjeet mutta myös hyvät ja toimivat edellytykset. Eri jätejakeiden roska-astiat ulkojätekatoksessa eivät pelkästään aina riitä lajittelun onnistumiseksi, jos asuntojen keittiöissä ei ole tilaa eri lajitteluastioille tai asukas ei tiedä, millaista jätettä esimerkiksi muovinkeräykseen tulisi lajitella, Manninen summaa.

Kokeilu itsessään oli vain noin kuukauden mittainen, minkä takia tulokset voivat antaa vain alustavaa osviittaa siitä, millä tavalla kokeilu vaikutti ihmisten lajitteluinnokkuuteen. Kokeilussa asuntoihin asennetut lajitteluvaunut jäivät kuitenkin pysyvästi asukkaiden käyttöön kuin myös jätekatoksiin asennetut lajitteluohjeet. 

– Nämä ovat toivottavasti jatkossakin helpottamassa kokeilussa mukana olleiden taloyhtiöiden asukkaiden jätelajittelua.

Opiskelijat pääsevät testaamaan yhteiskäyttöistä biokaasuautoa

Jyväskylässä on tällä hetkellä käynnissä kaupungissa opiskeleville opiskelijoille suunnattu yhteiskäyttöautokokeilu. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS:n ja yhteiskäyttöautopalvelu Omago Oy:n kanssa.

Kokeilulla tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin autoilua ja auton omistamisen tarvetta kohtaan. Kokeilussa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus testata ja käyttää yhteiskäyttöautoa kevään ja alkukesän ajan. 

– Kokeilussa käytettävä auto kulkee ympäristöystävällisesti biokaasulla, joten kokeilun avulla voidaan samalla parantaa tietoisuutta myös biokaasuautoilusta, Manninen lisää.

Alustavat tulokset ensimmäisen kokeilukuukauden ajalta ovat lupaavia. Autoa on käyttänyt huhtikuun aikana 40 eri käyttäjää ja palveluun on rekisteröitynyt yli 100 henkilöä. Auton vuorokausikohtainen käyttöaste on ollut keskimäärin noin 18%. Verrattuna yksityisautoihin, joiden käyttöaste on keskimäärin noin 5%, tämä on erinomainen tulos jo tässä vaiheessa kokeilua.

– Olemme tyytyväisiä ensimmäisen kokeilukuukauden tuloksiin. Yhteiskäyttöautoilla voidaan parhaimmillaan korvata noin 10-15 yksityisautoa, mikä on todellinen ekoteko. Kokeilu vahvistaa käsitystä siitä, että yhteiskäyttöpalveluille on kysyntää, myös eri käyttäjäryhmissä, kuten opiskelijoiden keskuudessa.

Kokeilu käynnistyi huhtikuun 2021 alussa ja päättyy kesäkuun lopussa.
 

Lisätietoja

Outi Manninen
Ympäristöasiantuntija
outi.manninen (at) jyvaskyla.fi
Circwaste-hankkeen kokeilut

Asiasanat: