Hyppää pääsisältöön

17.5.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun välisen MAL-sopimuksen vuosille 2021–2031. MAL-sopimuksella määritellään kuntien ja valtion yhteistä tahtotilaa seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kehittämisestä. Jyväskylän kaupunkiseudun sopimuksessa ovat mukana Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Sopimus on Jyväskylän kaupunkiseudun kannalta merkittävä, sillä aiemmin sopimusmenettely on kohdennettu vain neljälle suurimmalle kaupunkiseudulle (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu). Nyt valtuuston hyväksyttäväksi esitetty sopimus sisältää samat rahoituselementit kuin suurten kaupunkiseutujen sopimukset. Jyväskylän kaupunkiseutu on sopimuksen myötä saamassa miljoonien eurojen tuen mm. liikenneverkon kehittämiseen ja joukkoliikenteeseen. Sopimus mahdollistaa myös sen, että Jyväskylä on mukana valtakunnallisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa. 

MAL-sopimuksen kärkisisältöä ovat erityisesti yhdyskuntarakenteen kestävyyden, kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen sekä liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen. Liikenteen osalta sopimuksen ydin on erityisesti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä. MAL-sopimukseen on kirjattu yhteiset kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Sopimuksen konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. 

Valtio osoittaa sopimuksen myötä Jyväskylän seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin vuosina 2022–2023 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan. 

Jyväskylän kaupunkiseudun Linkki-joukkoliikennettä valtio avustaa sopimuskaudella 2021–2023 arviolta 3,66 miljoonalla eurolla. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa MAL-sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Jyväskylän kaupunkiseudun haettavaksi 3 miljoonaa euroa sopimuskaudella 2021–2023. 

Lisäksi Jyväskylän seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Vuodelle 2021 on varattu miljoonaa euroa Jyväskylän seudulle haettavaksi. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla. 

MAL-sopimusmenettely avaa lisäksi seudun kunnille mahdollisuuden hakea ARA:n infra-avustuksia asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. MAL-sopimuksen piiriin pääsemisen myötä puurakentaminen tulee entistä houkuttelevammaksi, sillä puurakenteisille pitkällä korkotuella rakennettaville kerrostaloille on mahdollista saada 5000 euron käynnistysavustus asuntoa kohden.

Lisätietoja Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta

________________________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin ja päätti järjestää valtuustolle tiedonantotilaisuuden kaupunginvaltuustolle liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelmasta.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: