Hyppää pääsisältöön

30.4.2021

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2021 hyväksyä jätepoliittisen ohjelman ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi Jyväskylän kaupungille sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnille. Jätepoliittisessa ohjelmassa on visioitu jätteetön Jyvässeutu vuoteen 2030 mennessä, johon pyritään vähentämällä jätettä, lisäämällä kierrätystä sekä laajalla yhteistyöllä. Visiointi jätteettömyydestä tarkoittaa, että jäte muuttuu raaka-aineeksi, materiaaliksi ja energiaksi.  
Kuva
Biojätettä laitetaan bioastiaan.

Tavoitteet jätehuollon pitkäjänteiselle kehittämiselle 

Jätepoliittisessa ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin vaikuttaa merkittävästi jätelainsäädännön asettamat tavoitteet ympäristön ja terveyden suojelemisesta, jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamisesta sekä yhdyskuntajätteen kierrätysasteen saavuttamisesta. 

Jätepoliittisen ohjelman neljä tavoitetta ovat: jätteen synnyn vähentäminen, kierrätysasteen parantaminen, asukaslähtöiset palvelut sekä yhteistyöstä voimaa ja tuloksia. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty indikaattori, jolla tavoitteen saavuttamista voidaan seurata. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään aktiivista ja monipuolista viestintää ja markkinointia, joka on kannustavaa ja monikielistä. 

Tavoitteille on asetettu toimenpiteitä sekä vastuutahot. Toimenpiteitä tullaan linjaamaan yhteistyössä kuntien, jätehuoltoviranomaisen sekä Mustankorkea Oy:n kesken entistä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin jätehuollon palvelutason määrittelyssä. Palvelutaso päivitetään valtuustokausittain ja se hyväksytään jätelautakunnassa.   

Paras jäte on syntymätön jäte 

Jätteen määrän vähentäminen on ensisijainen tavoite kaikessa toiminnassa. Se tarkoittaa, että jätettä ei synny edes kierrätettäväksi. Jätteen synnyn vähentämiseen pyritään muun muassa edistämällä yhteiskäyttöä ja lainauskulttuuria, ottamalla huomioon ympäristökriteerit kuntien hankinnoissa, lisäämällä hävikkiruuan myyntiä kuntien toimipisteissä sekä lisäämällä jäteneuvontaa perusopetukseen. Ohjelmatyön valmisteluvaiheessa tehdyn kuntalaiskyselyn avulla saatiin hyviä vinkkejä myös erilaisten kampanjoiden ja kilpailujen järjestämiseen jätteen määrän vähentämiseksi. 

Muovin ja tekstiilijätteen keräys lisääntyy 

Vuonna 2020 Jyvässeudulla kierrätettiin materiaalina kaikesta yhdyskuntajätteestä 46 prosenttia. Kierrätysasteessa pyritään valtakunnalliseen tavoitteeseen, joka on 60 prosenttia. Tekstiilijätteen keräys alkaa viimeistään vuoden 2023 aikana ja keräyksen aloittamista varten tullaan tekemään selvitys siitä, miten keräys on mahdollista järjestää. Myös muovipakkausten keräys tulee lisääntymään jo kuluvan vuoden aikana, kun vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä tulee olla astia muovipakkausjätteelle viimeistään ensi kesänä. 

Asukkaille helppoa jätehuoltoa 

Jätepoliittisen ohjelman tavoitteena on korkea asiakastyytyväisyys. Tietoa siitä, mitä jätteille tapahtuu keräyksen jälkeen, lisätään, jotta asukkaat kokevat lajittelun merkitykselliseksi. Asukkaiden palveluita kehitetään muun muassa sähköisillä palvelukanavilla, tarkastelemalla keräysverkostoa ja kokeilemalla erilaisia keräysmenetelmiä. Asukkaiden lajittelun helpottamiseksi etsitään myös suunnitteluratkaisuja keittiöiden jätetiloihin erityisesti kuntien omissa uudis- ja remonttikohteissa. 

Jätepoliittinen ohjelma etenee nyt kuntien valtuustoiden hyväksyttäväksi, jonka jälkeen Jyvässeudulla on yhteinen tahtotila jätehuollon kehittämisen suunnannäyttäjäksi. 

Esityslista ja pöytäkirja  

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta.  Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.
 

Asiasanat: