Hyppää pääsisältöön

23.4.2021

Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.4.2021 on käsittelyssä jätepoliittinen ohjelma, joka toimii jätehuollon kehittämisen sunnannäyttäjänä aina vuoteen 2030 saakka. Jätepoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jonka jätelautakunta lähettää hyväksyttäväksi toimialueen kunnille eli Jyväskylän kaupungille sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnille. Strategiatyön tarkoituksena on määritellä yhteinen visio pitkäjänteiselle jätehuollon suunnittelulle.
Kuva
Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030. Piirroskuvassa jäteauto, jäteastia, kerrostaloja. Kuva Kaisa Ristimella

Kuntien tahtotila löytyi laajalla yhteistyöllä

Jätepoliittisen ohjelman valmistelua on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien, Mustankorkea Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen kesken. Jätepoliittisen ohjelman valmistelua varten perustettiin ohjausryhmä, jossa oli mukana kuntien nimeämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Mustankorkea Oy:n edustajat sekä lisäksi viranhaltijoita Jyväskylän seudun jätelautakunnasta. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa ohjelmatyön eri vaiheissa.

Valmisteluvaiheessa järjestettiin eri sidosryhmien kesken webinaari, jossa hahmottui jätepoliittisen ohjelma tavoiteaihiot. Vuoropuhelua on jatkettu erityisesti Keski-Suomen liiton, Suomen Ympäristökeskuksen, ELY-keskuksen sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kesken käydyissä tapaamisissa.

Asukkaat pääsivät osallistumaan jätepoliittisen ohjelman valmisteluun kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyssä selvitettiin asukkaille merkityksellisiä valintoja jätteen synnyn ehkäisyssä, kierrätystavoitteiden saavuttamisessa sekä jätehuollon kehittämisessä. Kyselyn vastauksia ja ideoita tullaan hyödyntämään jätepoliittisen ohjelman toteutuksessa.

Visiossa suunta kohti jätteetöntä Jyvässeutua

Jätepoliittisessa ohjelmassa asetettu rohkea visio ”Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030” kannustaa kuntia sekä kuntalaisia pohtimaan kaikessa toiminnassa, miten jätettä syntyisi mahdollisimman vähän tai ei lainkaan.

Visiota tukemaan on määritelty neljä tavoitetta, joihin pyritään vähentämällä jätettä, lisäämällä kierrätystä —laajalla yhteistyöllä. Visiointi jätteettömyydestä tarkoittaa, että jäte muuttuu raaka-aineeksi, materiaaliksi ja energiaksi.

Tavoitteet jätehuollon pitkäjänteiselle kehittämiselle

Jätepoliittisessa ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin vaikuttaa merkittävästi jätelainsäädännön asettamat tavoitteet ympäristön ja terveyden suojelemisesta, jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamisesta sekä yhdyskuntajätteen kierrätysasteen saavuttamisesta.

Jätepoliittisen ohjelman neljä tavoitetta ovat: jätteen synnyn vähentäminen, kierrätysasteen parantaminen, asukaslähtöiset palvelut sekä yhteistyöstä voimaa ja tuloksia. Jokaiselle tavoitteelle on indikaattori, jolla tavoitteen saavuttamista voidaan seurata. Tavoitteille on määritelty strategisen tason toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta vastaavat kunnat, Mustankorkea Oy ja jätehuoltoviranomainen.

Jätepoliittinen ohjelma jalkautuu käytäntöön

Jätepoliittisessa ohjelmassa asetettujen korkean tason tavoitteiden ja kuntien yhteisen tahtotilan jalkauttaminen käytäntöön toteutuu jätehuollon palvelutasomäärittelyn yhteydessä. Palvelutasossa määritellään tarkempia ja yksityiskohtaisempia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutustu kokouksen esityslistaan.
Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943