Hyppää pääsisältöön

14.4.2021

Lautakunta antoi muun muassa lausunnon hyvinvointikertomuksesta 2017-2020, käsitteli valtuustoaloitetta kylätaloista ja merkitsi tiedoksi viime vuoden toiminta- ja talousraportin.


Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi Hyvinvointikertomuksen 2017-2020

Kulttuuri ja liikuntalautakunta kuuli laajan esityksen Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksesta 2017-2020, merkitsi asian tiedoksi ja päätti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon.
 
Lausunnossa todetaan muun muassa, että kulttuuri- ja liikuntapalvelut edistävät tutkitusti asukkaiden hyvinvointia. Palveluverkon tulee olla riittävän kattava ja palveluiden saavutettavia paitsi fyysisesti myös sosiaalisesti ja ekonomisesti. Kulttuuri ja liikunta ovat perustarpeita, joiden tyydyttämiseksi palveluita järjestetään vauvaikäisistä vanhuksiin sekä kaupungin omana tuotantona että yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Liikuntapääkaupunki -kärki kaupungin strategiassa on vahvistanut liikunnan asemaa. Kulttuuri ja kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen vaatii jatkossa vahvempaa näkemystä ja paikkaa kaupunkistrategiassa. Sekä kulttuurin että liikunnan hyvinvointia tuottava merkitys on myös tulevien hyvinvointialueiden hyvinvointisuunnitelmissa. Hyte-kerroin on kunnille maksettava valtionosuuden lisäosa, joka on suunniteltu otettavan käyttöön soteuudistuksen myötä. Liikunta on jo suunnitelmassa kertoimeen kirjattuna ja kulttuuri pyritään saamaan rinnalle mukaan.

Valtuustoaloite kylätaloista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi vastauksen kylätaloista tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja saattaa vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ehdottaen, että se toteaa aloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.
 
Tuulikki Väliniemen ja 18 muun kaupunginvaltuutetun tekemässä aloitteessa ehdotetaan muun muassa, että Jyväskylässä lisätään strategian mukaista asukkaiden osallisuutta siirtymällä kylätaloaikaan niin, että mahdollisimman monelta asuinalueelta etsitään asukastyöhön sopivat toimitilat, eli kylätalot, joiden käyttökustannuksista huolehtii kaupunki ja toiminnasta paikalliset järjestöt.

Lautakunnan antamassa vastauksessa, jota vielä muokattiin pöydältä otetulla uudella tarkennetulla esittelytekstillä, todetaan muun muassa, että 23 kylätaloa eri puolilla Jyväskylää täyttää Suomen Kylät ry:n kriteerit kylätaloille. Lisäksi järjestöjen käytössä ovat Sepänkeskus ja Kansalaistoiminnankeskus Matara. 11:llä Jyväskylän 14:stä suuralueesta on vähintään yksi kylätalo. Lisäksi jokaisella suuralueella on kaupungin ylläpitämiä tiloja, joissa on vapaita aikoja kansalaistoiminnan käyttöön, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja. Jyväskylän kaupunki on myös avaamassa kaksi lähitaloa – Kortteli Klubi (aiemmalta nimeltä Kylätupa) Keskustaan ja Piippurannan Klubi Kankaalle. Näissä tiloissa järjestöt ja asukkaat voivat järjestää avoimia tai omalle toiminnalle tarkoitettuja tilaisuuksia. Lähiöohjelma 2020-2022 myötä Huhtasuolle avattiin maaliskuun alussa yhteispalvelupiste, joka tulee kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden lähitalotsateenvarjon alle. Myös yhteispalvelupiste on kansalaistoiminnan käytössä.

Asukasosallisuutta mahdollistetaan Jyväskylässä monin eri tavoin Jyväskylälle omaleimaisella tavalla. Vuoropuhelun lisääminen ja yhteistyön mahdollistaminen esimerkiksi asuinalueilla on keino, johon on eniten ja tuloksellisesti panostettu viimeisten vuosien aikana. Yhdistysten on mahdollista hakea avustuksia toimintansa ja tilojensa tukemiseksi. Haettavana ovat muun muassa kansalaistoiminnan avustukset. Jyväskylän kaupunki tarjoaa myös omistamiansa tiloja edullisesti tai maksutta yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön. Kaupunginhallitukseen tuodaan päätettäväksi kaupungin tilojen käytön yleiset periaatteet kevään 2021 aikana. Kaupungin tilojen käytön periaatteiden kirkastaminen on osa alkuvuonna 2021 käynnistynyttä Tilat auki kuntalaisille - projektia.

Vastauksessa todetaan, että jo nyt on olemassa tiloja, joissa kansalaistoimintaa voi harjoittaa – käytännöt on vain saatava toimimaan paremmin. Lisäksi aloitteen mukaisten uusien kylätalojen perustaminen vaatii lisää määrärahoja kaupungin talousarvioon ja tällainen linjaus on seuraavan kerran harkittavissa syksyllä vuoden 2022 talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toiminta- ja talousraportti vuodelta 2020

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toiminta- ja talousraportin vuodelta 2020. Budjetoitu toimintakate vuonna 2020 oli -42 571 300 euroa ja toteuma -42 661 462 euroa. Talousarvio ylittyi -90 162 euroa ja talousarvion toteumaprosentti oli 100,2 %.

Kansalaisopisto alitti budjetin 68 788 eurolla, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 191 855 euroa. Syynä tähän oli tapahtumien ja toimintojen rajaaminen koronapandemian vuoksi. Kirjastopalveluiden toimintamenot alittuivat 160 000 eurolla ja toimintatuotot puolestaan 84 000 eurolla. Budjetti alittui siis 76 000 eurolla. Museopalvelut alitti budjetin 161 557 eurolla. Tuotot ylittyivät 306 204 eurolla ja toimintakulut 144 677 eurolla. 

Liikuntapalveluissa tuloja kertyi 1 546 000 euroa arvioitua vähemmän ja vaikka myös toimintamenot alittuvat noin 672 000 eurolla budjetti ylittyi 873 000 euroa. Menoissa suurin alitus tuli henkilöstömenoihin, jotka alittuivat 580 000 euroa. Tähän vaikutti muun muassa henkilöstön korvaaviin tehtäviin siirtyminen, lomautukset sekä työntekijäresurssin vähäisempi tarve koronapandemian aiheuttamien palvelukatkojen aikana. 

Jyväskylä Sinfonian toimintakate toteutui 283 660 euroa pienempänä kuin talousarviolla suunniteltiin. Kulut alittuivat 288 476 euroa, tuottoja kertyi kuitenkin vain 4 816 euro talousarviota vähemmän. Tuottoja paikkasi 65 000 euroa OKM:n korona-avustus sekä muut 35 000 euron avustukset. 

Jyväskylän kaupunginteatterin lipunmyynti jäi lähes 500 000 euroa tavoitteesta ja muut toiminnan tuotot noin 47 000 euroa. Teatteri sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta pandemian vaikutusten ehkäisemiseen yhteensä 506 000 euroa, josta 330 000 euroa käytettiin vuoden 2020 aikana. Näin toimintatuotot jäivät kaikkiaan 198 161 euroa talousarviosta. Kun myös toimintakulut alittivat talousarvion 199 869 eurolla, toimintakate alitti talousarvion 1 708 eurolla. Toimintamenoissa merkittävin vaikutus talouden tasapainottamiseen on henkilöstökuluissa, jotka olivat noin 269 000 euroa alle talousarvion. Säästöt syntyivät toiminnan supistamisesta, jolloin mm. vierailija sekä tuntityöntekijöiden palkkakulut pienenivät.
 
Talousarviossa budjetoimaton lomapalkkajaksotus pienentyi 155 301 euroa edelliseen tilinpäätökseen nähden ja sisältyy toteutuneisiin toimintakuluihin.

Lautakunnalla kokous vielä myös kesäkuussa

Koronatilanteen siirrettyä kuntavaaleja maaliskuulta kesäkuulle nykyisen valtuuston toimikautta on jatkettu 31.7.2021 saakka. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 ja ensimmäinen uuden kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokous on suunniteltu pidettäväksi 18.8.2021. Tästä johtuen nykyinen kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että se pitää kokouksen vielä kesäkuussa 9.6., lisäksi ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Lisäksi lautakunta nimesi Jyväskylän kaupungin edustajaksi Päijänteen virkistysalueyhdistyksen 22.4.2021 kokoukseen liikuntasuunnittelija Mikko Pajusen. Kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta. Tämän kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 22.4.2021. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403