Jyväskyläläiset kulkevat aiempaa enemmän kävellen ja pyörällä, ja henkilöautoa käyttävien osuus on puolestaan vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana Jyväskylässä. Tämä selviää tuoreesta Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimuksesta, jossa tarkasteltiin liikkumista syksyllä 2019 ennen koronapandemiaa.

Lisätietoja:

Liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila, p. 050 471 8300
hannu.onkila[at]jyvaskyla.fi, Jyväskylän kaupunki

Liikennejärjestelmäasiantuntija Toni Myyryläinen p. 0295 024 059
toni.myyrylainen[at]ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus
 

Tutkimuksen mukaan jyväskyläläiset tekevät lähes neljäsosan matkoistaan kävellen ja noin kuudenneksen polkupyörällä. Henkilöautolla matkoista tehdään hiukan yli puolet.

-Henkilöliikennetutkimuksilla voidaan hahmottaa liikkumistottumuksissa pitkän ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia. Kävelyn ja pyöräilyn osuus on kasvanut muutamalla prosenttiyksiköllä verrattuna edelliseen, vuoden 2009 tutkimukseen. Joukkoliikenteen osuus on pysynyt samalla tasolla ja henkilöautoilun osuus pienentynyt, kertoo liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila Jyväskylän kaupungilta. 

Joukkoliikennettä ja pyörää käyttävät eniten nuoret

Koko Jyväskylän seudun matkoista reilut puolet tehdään henkilöautolla, noin viidesosa kävellen ja nelisentoista prosenttia polkupyörällä. Joukkoliikenteen osuus arkivuorokausien matkoista on viisi prosenttia. Erot arkiliikkumisessa ovat melko suuria Jyväskylän ja seudun muiden kuntien välillä. Laukaan ja Muuramen sekä maaseutumaisten kehyskuntien asukkaiden matkoissa korostuu Jyväskylän kaupunkia enemmän henkilöautoliikenteen osuus. Laukaassa ja Muuramessa matkoista 68 prosenttia tehdään henkilöautolla ja kehyskunnissa 73.

Eri kulkutapojen käytössä on havaittavissa myös suuria ikäryhmäkohtaisia eroja. Joukkoliikennettä ja pyörää kulkutapana käyttävät eniten nuoret. Henkilöauton käyttö korostuu arkiliikkumisessa 30 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla. Seudun asukkaiden keskimääräinen matkan pituus on noin 37 kilometriä vuorokaudessa ja keskimääräinen yksittäinen matka noin 11 kilometriä.

Liikkumisen muutoksia seurattu Jyväskylän seudulla jo vuosikymmeniä

Jyväskylän seudulla on seurattu liikkumisen kehitystä jo vuodesta 1962 lähtien. Nyt tehty tutkimus on jatkoa tälle seurannalle. Kaksi viimeistä tutkimusta ovat vertailukelpoiset, mutta kolmesta aiemmastakin voidaan tehdä yleispiirteisiä päätelmiä liikenteestä ja liikkumistottumuksista. 

-Tulokset palvelevat monipuolisesti liikenteen ja maankäytön suunnittelua niin kunnissa kuin ELY-keskuksessakin. Tavoitteena on asukkaiden arkiliikkumisen helppous, liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenneruuhkien vähentäminen, liikkumiskustannusten alentaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Ilman luotettavaa tutkimustietoa olisi vaikeaa arvioida tehdyn työn vaikuttavuutta tai määritellä tulevia painopisteitä, kuvailee liikennejärjestelmäasiantuntija Toni Myyryläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. 

Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus 2019 toteutettiin seudullisena yhteistyönä, ja sen rahoittivat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Laukaan ja Muuramen kunnat. Tutkimusalueeseen kuuluvat kunnat ovat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1746 vastaajaa, ja tutkimuksen vastausprosentti oli 25. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Kantar TNS Oy ja WSP Finland Oy. 

Tutustu tutkimusraporttiin