Hyppää pääsisältöön

22.3.2021

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Unescon biosfäärialuetunnuksen hakuprosessin valmisteluun ja tunnuksen hakemiseen Päijänteelle. Jyväskylä-mitalin kaupunginhallitus myönsi Jyväskylän kaupungin koronajäljitystiimille.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Unescon biosfäärialuetunnuksen hakuprosessin valmisteluun ja tunnuksen hakemiseen Päijänteelle. Jyväskylä-mitalin kaupunginhallitus myönsi Jyväskylän kaupungin koronajäljitystiimille. 

Päijänteen hakeminen Unescon biosfäärialueeksi

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Unescon biosfäärialuetunnuksen hakuprosessin valmisteluun ja tunnuksen hakemiseen Päijänteelle tai Pohjois-Päijänteelle. Valmisteluun osallistetaan kaikki keskeiset sidosryhmät. Valmisteltu hakemus tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus nimeää erikseen edustajansa valmisteluhankkeen ohjausryhmään.

Biosfäärialueet ovat taloudellisen, sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen mallialueita, joilla on vastuullista elinkeinotoimintaa, korkealaatuista tutkimusta, ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto sekä rikas kulttuuriympäristö. Alueet kuuluvat UNESCOn Ihminen ja biosfääri -ohjelmaan. Biosfäärialueet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, johon kuuluu 714 aluetta 129 maassa. Suomessa alueita on tällä hetkellä kaksi, Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biosfäärialueet.

Päijänne on Suomen toiseksi suurin järvi ja jo nyt tärkeä asumisen, virkistyskäytön, matkailun ja muun elinkeinotoiminnan sekä luonnon ja tutkimuksen näkökulmasta. Tällä hetkellä vahvoina alueellisina teemoina nousevat kestävä matkailu, hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö, puhdas vesi sekä aidot paikalliset tuotteet ja palvelut, kuten lähiruoka, elämyksellinen lähimatkailu ja hyvinvointipalvelut.

Unescon biosfäärialue on kansainvälisesti tunnettu brändi ja valmis "sateenvarjo" yhteistyöverkostolle kestävän ja vastuullisen toiminnan ja elinkeinojen edistämiseen. Keski-Suomen matkailustrategiassa 2021-2025 luonto ja vesistö on nostettu Keski-Suomen tärkeimmäksi yksittäiseksi myyntiargumentiksi ja erityispiirteeksi kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Strategiassa nostetaan esille matkailun trendejä ja ilmiöitä, joiden mukaan vastuullisuus ja kestävyys korostuvat matkailussa yhä enemmän, kun matkailijat ja matkanjärjestäjät tekevät valintoja eettisin perustein. Ilmastonmuutos vaikuttaa valintoihin, ja hiilijalanjälkeen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 

Keski-Suomi kuuluu Suomessa Lakeland-suuralueeseen. Tavoitteena on nousta seuraavan viiden vuoden aikana maailman tunnetuimmaksi ja vetovoimaisemmaksi järvialueeksi. Biosfääri-tunnus toisi vahvan erottuvuuden suhteessa muuhun Lakeland-alueeseen ja perustelun, joka vahvistaa alueen ainutlaatuisuutta matkailukohteena matkailijoiden, matkanjärjestäjien ja median suuntaan. Imagollisena tekijänä Unescon biosfäärialuetunnus olisi vahva viesti ulospäin alueen edustamista arvoista ja sen sitoutumisesta vastuullisuuteen. Biosfäärialuetoiminta tukisi vahvasti myös kestävän kulttuurimatkailun tavoitteita ja avauksia alueella. 

Keski-Suomessa on kaksi Unescon maailmanperintökohdetta (Petäjäveden Vanha kirkko ja Struven ketjun mittauspiste Oravivuorella) sekä kolme kansallisella aielistalla vahvasti tulossa olevaa maailmanperintökohdetta Alvar Aallon töistä (Jyväskylän yliopistokampus, Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo). Lisäksi kaikki toteutuneet Alvar Aallon suunnittelemat kohteet Euroopassa sisältävä Alvar Aalto -reitti on Euroopan neuvoston arvioitavana Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi. 29 Aaltorakennuksellaan Jyväskylä on reitillä yksi kansainvälisesti kiinnostavimmista kohteista. 

Biosfäärialuestatuksen haun valmisteluun ovat jo aiemmin ilmaisseet kiinnostuksensa Pohjois-Päijänteen kunnista Joutsa, Muurame ja Toivakka. Keski-Suomen ELY-keskuksella, Jyväskylän yliopiston JYV.Wisdom -yhteisöllä ja ProPäijänne-yhdistyksellä on myös halukkuus osallistua valmisteluun. Lisäksi Keski-Suomen liitto ja Metsähallitus ovat antaneet suostumuksensa ohjausryhmätyöskentelyyn. Muuramen kunta on ilmaissut alustavan halukkuutensa ottaa vetovastuu haun käytännön valmistelusta. Valmistelun aikana selvitetään Päijänteen alueen muiden kuntien halukkuus osallistua hakuprosessiin ja siten myös biosfäärialueen maantieteellinen rajaus.

Keskustelun aikana Jari Colliander esitti Toimi Kankaanniemen ja Johanna Karjulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Asia kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 9-3 ja 1 tyhjä. Colliander, Kankaanniemi ja Karjula jättivät asiasta eriävän mielipiteen. 

Tämän jälkeen Jari Colliander esitti Toimi Kankaanniemen kannattamana kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen hylkäämistä. Esitys kaatui kuitenkin äänestyksessä 11-2. Jari Colliander ja Toimi Kankaanniemi jättivät asiasta eriävän mielipiteen. 

Vuoden 2021 Jyväskylä-mitalin myöntäminen

Jyväskylän kaupunginhallitus myönsi tänään kaupungin 184-vuotissyntymäpäivänä vuoden 2021 Jyväskylä-mitalin Jyväskylän kaupungin koronajäljitystiimille. Kaupunginhallitus perusteli yksimielistä valintaansa todeten, että Jyväskylän kaupungin koronajäljitystiimi on pandemiavuoden ajan tuonut sekä henkistä että terveydellistä turvaa Jyväskylän asukkaille. 

Perusteluiden mukaan koronajäljitystiimin työ on ollut ennakoivaa ja työn ansiosta Jyväskylässä koronakaranteenit on onnistuttu asettamaan tartuntahuippujen aikana siten, että tartuntatilastot on saatu vaikeissakin tilanteissa jälleen hallintaan. Työllään tiimi on luonut asukkaille turvallisuuden tunnetta ja luonut näkymää siitä, että tartuntojen leviäminen voidaan estää, kun noudatetaan yhdessä välillä raskailtakin tuntuneita koronaohjeita ja -suosituksia. 

Hallituksen mukaan Jyväskylän kaupungin koronajäljitystiimi on tehnyt ennakkoluulotonta työtä ja tunnistanut työssään tartuntojen kannalta erityiset riskipaikat ja -yhteisöt jalkautuen niihin testaamaan ja ohjeistamaan asukkaita. Jalkautuvalla työllään koronajäljitystiimi on synnyttänyt luottamusta terveydenhuollon ja asukkaiden välille. 

Koronapandemian aikana tiimin jäsenet ovat soittaneet tuhansille koronakaranteeniin asetetuille tai tartunnan saaneille asukkaille ohjeistaen ja rauhoittaen tiedon saaneita henkilöitä. Lisäksi he ovat soitoillaan varmistaneet asukkaiden vointia eristysten ja karanteenien aikana tarjoten myös henkistä tukea uudenlaisen sairauden kohdatessa. 

Koronajäljitystiimin kokoonpano on vaihdellut pandemian aikana. Tartuntamäärien kasvaessa jäljitystiimiä on vahvistettu muista palveluista siirtyneillä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisilla. Enimmillään tiimissä on toiminut yli 25 jäljittäjää. Jäljitystiimin toimintaa on koordinoinut tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä ja tartuntatautien vastuuhoitaja Elina Lahtinen. 

Vaikka mitali osoitetaan koronajäljitystiimille, se on samalla tunnustus kaikille pandemian hoitoon osallistuneille työntekijöille koronakriisin aikana. Pandemiatilanteen hoitaminen on ollut laaja ponnistus niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin lukuisissa muissakin kaupungin työtehtävissä. Siten vuoden 2021 Jyväskylä-mitali on laaja-alainen tunnustus tehdystä työstä vaikeassa ja uudenlaisessa tilanteessa asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kunniaosoituksen myöntämisellä Jyväskylä-mitalin historiaan jää oma merkintä pandemia-ajasta.

Jyväskylä-mitalin laajempi tiedote kaupungin verkkosivuilla.

_____________

Lisäksi kaupunginhallitus päätti perustaa työllisyyspalveluihin määräaikaisen toimistosihteerin viran sekä kaksi yrityskoordinaattorin määräaikaista virkaa ajalle 1.4.2021-30.6.2023 ja hyväksyi muutoksia vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanoon.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: