Hyppää pääsisältöön

16.2.2021

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennejaosto käsittelee torstain 18.2. kokouksessaan paikallisliikenteen linjastosuunnitelmaa sekä Linkki-liikenteen kesäaikatauluja ja -reittejä.
Kuva
Linkki ajaa talvella Yliopistonkadun ja Vaasankadun risteyksessä. Kuva Jiri Halttunen

Linkki-paikallisliikenteen linjastosuunnitelma

Joukkoliikennejaosto perehtyy kokouksessa Linkki-paikallisliikenteen linjastosuunnittelun tilanteeseen. Linjastosuunnitelmatyö käynnistyi keväällä 2020 ja sen kuluessa on tarkasteltu useita eri toteutusvaihtoehtoja. Linjastouudistus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2024, jolloin Jyväskylän paikallisliikenteen suurimpien liikennöintialueiden nykyiset sopimukset päättyvät. Linjastouudistuksella ja muilla kehitystoimilla tavoitellaan paikallisliikenteellä tehtyjen matkojen määrän tuplaamista Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman viitoittamalla tavalla. Suunnitelma valmistuu kevään 2021 aikana. Ennen kun joukkoliikennejaosto hyväksyy lopullisen linjaston, suunnitelma asetetaan vielä asukkaiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Myös paikallisliikenteen järjestämisessä mukana olevilta kunnilta (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) pyydetään suunnitelmasta lausunnot. 

Suunnittelutyössä on pyritty ottamaan huomioon nykyisen linjaston hyvin toimivat osat ja käyttämään niitä uuden linjaston pohjana. Linjastosuunnittelussa Linkki-paikallisliikenteen linjat jaetaan runkolinjoihin, runkolinjoja täydentäviin linjoihin, seutulinjoihin (Laukaan, Muuramen ja Tikkakosken suunnat) sekä koululaisvuoroja ajaviin linjoihin.

Runkolinjat ovat tulevaisuuden linjaston pohjana, ja niitä on suunniteltu neljä. Ne kattavat Jyväskylän keskustan sekä Vaajakosken, Palokan, Kuokkalan, Keltinmäen, Kangaslammen, Kortepohjan ja Laajavuoren yhteysvälien liikenteen. Runkolinjojen alueille sijoittuu noin 85 000 asukasta ja 42 000 työpaikkaa. Runkolinjoilla on jatkossa paras palvelutaso, mikä näkyy hyvänä vuorotiheytenä ja laajoina palveluaikoina. 

Runkolinjoja täydentävien linjojen palvelutarjonta tai palveluaika on rajatumpi, mutta osalla linjoista se on lähellä runkolinjastoa. Linjojen reitit poikkeavat nykylinjastosta ja uusia linjoja on suunniteltu muun muassa Kuokkala-Keskusta-Nova-Laajavuori -yhteysvälille. Tarjontaa on lisätty myös Kankaalle ja Mattilanniemeen. Täydentäviin linjoihin perustuvia yhteyksiä on suunnittelussa lisätty myös kauppakeskusalueille, uusille asuin- ja työpaikka-alueille sekä eräisiin kohteisiin, joiden tarjonta on tähän saakka ollut riittämätöntä (esim. Seppälänkankaan teollisuusalue).

Seutulinjojen tehtävänä on mahdollistaa kulkuyhteydet etäämmällä sijaitsevilta alueilta, mutta vuoroja ei ajeta yhtä tiuhaan kuin esimerkiksi runkolinjoilla. Koululaisvuoroja ajavat linjat ovat nykyisen palvelun mukaisia, mutta linjoja voidaan muutella koulujen ja oppilaitosten tarpeiden mukaan. Runkolinjoja täydentävien linjojen sekä seutulinjojen oheen on lisätty nopeita, moottoritien kautta liikennöitäviä yhteyksiä Tikkakosken, Vaajakosken ja Muuramen suuntiin. Tavoitteena on ollut löytää ja muodostaa aikatauluvapaan matkustamisen alueita Jyväskylän keskustan ja lähimpien asuinalueiden välille. Aikatauluvapaan matkustamisen alueella runko-, täydentävien-, seutu- ja muiden vuorojen yhteistarjonta mahdollistaa noin 10 minuutin vuorovälin ruuhka-aikoina. 

Linjastosuunnitelman mukaisen liikenteen kustannukset ovat vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa, eli kustannusten ennakoidaan kasvavan noin 16 prosenttia nykyliikenteeseen verrattuna. Asiakastulojen vaikutusta joukkoliikenteen talouteen ei tässä vaiheessa voi luotettavasti arvioida. Linjaston uudistamisessa varaudutaan matkamäärien noustessa tai joukkoliikenteen rahoitustilanteen parantuessa palvelun tarjonnan parantamiseen.. 


Linkin kesäaikataulut ja reitit 7.6.–10.8.2021

Jaostolle esitetään hyväksyttäväksi Linkki-paikallisliikenteen kesän 2021 alustavia aikatauluja ja -reittejä. Niihin on suunniteltu pääasiassa pieniä, palvelua parantavia aikataulu- ja reittimuutoksia. Osa reiteistä ajetaan kesälläkin talviliikenteen mukaisina, jotta esimerkiksi Keski-Suomen sairaala Novalla kävijät saadaan palveltua. Kuokkalan terveysasemapalveluiden siirryttyä vuoden 2021 alussa Novalle liikennettä on jo talviaikana jonkun verran lisätty Kuokkalan suuntaan. Nyt linjan 19 liikennöinti varmistaa terveyspalvelujen saavutettavuuden Kuokkalan suunnasta myös kesäaikana. 

Merkittävät liikenteen lisäykset eivät tulevalla kesäkaudella ole mahdollisia, muun muassa korona-ajan laskeneiden matkamäärien ja sitä kautta vähentyneiden lipputulojen vuoksi. Positiivista matkamäärien laskussa on, että se mahdollistaa linjoilla 18 ja 18K aiemmin käytössä olleen autokierron ja aikataulurakenteen käyttöönoton, jolloin säästyvä raha voidaan käyttää Kuokkalan suunnan linjan 19 kesäajan liikennöintiin. 

Mikäli Jyväskylän keskustan P-Paraati-pysäköintitalon ja Reimarin huoltokäytävän rakentaminen nytkähtää kesän alussa käytiin, paikallisliikennekeskuksesta käsin operointi Vapaudenkadulla estyy. Se siirtää Linkkien pääpysäkit Asemakadulle ja aiheuttaa vaikutuksia reitteihin ja aikatauluihin. Mahdollista vaikutusta ei ole voitu ennakoida kesän 2021 aikatauluihin, koska varmaa tietoa rakentamisen aikatauluista ei ole käytettävissä.

Kesäliikenteen 2021 pienet, palvelua parantavat aikataulu- ja reittimuutokset koskevat Linkki-linjoja 1, 7, 10, 12/12T, 13, 14/14M, 15, 16, 18/18K, 19, 19L, 20, 21/21M, 27, 32 ja 41. Kutakin kesäaikana liikennöivää linjaa koskeva, tarkempi kuvaus löytyy esityslistasta ja listan liitteestä

Linjojen 2, 3, 4, 5, 12K, 22, 25, 36, 37, 38 ja 42 liikennöintiin ei tehdä muutoksia kesäajalle 7.6.–10.8.2021, vaan ne ajetaan vuoden 2020 kesäliikenteen mukaisina. Kesäajan liikenteessä ei liikennöidä lainkaan linjoja 1M, 2M, 3K, 4K, 5K, 8, 15K, 16M, 22M, 23, 26, 31, 34, 38K, 38R ja 39.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistaan voi tutustua Jyväskylän kaupungin nettisivulla ja päätökset löytyvät myöhemmin pöytäkirjasta. Materiaalit ovat sivuilla pdf-tiedostomuodossa. 


Lisätiedot: 
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi
- joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen, p. 014 266 7593, ari.tuovinen[at]jyvaskyla.fi