Hyppää pääsisältöön

12.2.2021

Kuva
Nainen kaataa biojätettä biojäteastiaan a woman putting biowaste to a biowaste bin. Kuva Mustankorkea Oy

Jätetaksaan tehtiin pieniä muutoksia 

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi voimassa olevaan jätetaksaan tehdyt muutokset. Palvelumuutosten vuoksi oli tarpeen tehdä taksaan vähäisiä lisäyksiä ja hinnantarkistuksia. 

Jätetaksaan tehdyssä päivityksessä lisättiin tyhjennysmaksut muovipakkausten irtojätteelle sekä Toivakan ja Laukaan syväkeräyssäiliöille. Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottomaksut lisättiin koskemaan Laukaaseen valmistuvaa pienjäteasemaa. Kotitalouksista lajittelupihalle tuotaville kotitalouksien vaarallisia jätteisiin tehtiin tarkennus, että niitä otetaan maksutta vastaan 50 kiloa tai litraa yhden talouden käyntikertaa kohden. Vastaanottomaksuihin lisättiin vastaanotto- ja punnitusmaksut risuille ja oksille, puutarhajätteiden sekä asbestin suurille kuormille. 

Jätelautakunta antoi myös vastauksen Laukaan Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen jätehuollon toimivuudesta.  

Jätelautakunta kutsuu asukkaita osallistumaan jätehuollon kehittämiseen 

Miten jätteen määrä saadaan kääntymään laskuun? Mikä motivoi asukkaita lajittelemaan biojätteet? Muun muassa näihin kysymyksiin Jyväskylän seudun jätelautakunta haluaa kuntalaisten mielipiteitä. Kuntalaiskyselyllä kartoitetaan asukkaille tärkeitä valintoja, jotka kannustavat jätteiden lajitteluun. Kysely on avoinna jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto.  

Jyväskylän seudun jätelautakunta on käynnistänyt jätepoliittisen ohjelman laadinnan. Tavoitteena on luoda Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan seudulle yhteinen visio, tavoitteet ja toimenpiteet, jotka luovat pohjaa pitkäjänteiselle jätehuollon suunnittelulle. 

Jätelautakunta päätti käsitellä jätepoliittista ohjelmaa tarkemmin maaliskuussa järjestettävässä ylimääräisessä iltakoulussa. Lautakunta kokoaa yhteen kuntalaiskyselyn vastaukset ja sidosryhmien mielipiteet jätepoliittisen ohjelman luonnokseksi. Keväällä jätepoliittinen ohjelma lähetetään hyväksyttäväksi kuntien valtuustoille. Nyt on kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa kehittämisen suuntaviivoihin ja muun muassa siihen, millä keinoilla jätteiden lajittelu on asukkaille kannustavaa ja helppoa. 

Esityslista ja pöytäkirja   

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät Jyväskylän seudun jätelautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätietoja

Tarmo Pekonen, jätelautakunnan varapuheenjohtaja
p. 045 633 4392, tarmo.pekonen[at]laukaa.fi  

Kari Ström, palvelupäällikkö
p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi