Hyppää pääsisältöön

1.2.2021

Kokeiluun osallistuvista esiopetuksen ryhmistä odotetaan päätöstä lähiaikoina.
Kuva
Kasvattaja-aikuinen ja lapsi katsovat tablettia. Kuva Kangasvuoren päiväkotikoulu

Jyväskylä on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Elokuussa 2021 käynnistyvään kokeiluun osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset ja elokuussa 2022 alkavaan kokeiluun vuonna 2017 syntyneet lapset. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Jyväskylästä kokeiluun osallistuvat esiopetuksen toimipaikat alkuvuoden aikana. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu kestää 31.5.2024 saakka.   

Lasten huoltajat saavat tarkempaa tietoa, miten 5-vuotiaana käynnistyvä esiopetus käytännössä toteutetaan, kun kokeiluun osallistuvat esiopetuksen toimipaikat ovat tiedossa. Kokeiluryhmään kuuluvien lasten huoltajille ilmoitetaan mahdollisuudesta hakea Jyväskylässä järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Kaikkien kokeiluryhmään kuuluvien lasten toivotaan osallistuvan kokeiluun. Kokeiluryhmään hakemisesta tiedotetaan erikseen. 

Kaksivuotiselle esiopetuksen kokeilulle on laadittu valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet. Jyväskylän paikallinen kaksivuotisen esiopetuksen suunnitelma päätetään sivistyslautakunnassa kevään aikana.   

Kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.  

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198