Hyppää pääsisältöön

25.1.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelman sekä Jyväskylän kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen innovaatiotoimintaa vahvistavan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja asetti hankepäätöksen kattohinnaksi 9 600 000 euroa (alv 0 %). Päätöksen taustalla on Kuokkalan väestömäärän kasvu ja nykyisten päiväkotitilojen peruskorjaustarpeet. 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uusi ja viihtyisä massiivipuurakenteinen päiväkotirakennus, jossa on otettu huomioon lähiympäristön arvot, Kuokkalan rakennettu kulttuuriympäristö sekä ympäröivä lähiliikuntapaikka ja luonto. Purettavan päiväkotirakennuksen rakennusmateriaalit ja -määrät tullaan listaamaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta purkumateriaalien kierrätettävyys voidaan arvioida ja hyödyntää mahdollisimman hyvin hankkeen aikana. Polkupyöräpaikat suunnitellaan pääosin katettuina, ympärivuotista pyöräilyä tukemaan.

Pohjanlammen päiväkoti tulee toimimaan alueen vuoropäiväkotina ja tarjoamaan varhaiskasvatuspalveluja noin 224 lapselle klo 5.00–22.30. Uusi päiväkoti rakennetaan nykyisen päiväkodin paikalle, joten päiväkotitoiminta tarvitsee korvaavat tilat. Korvaavat tilat on suunniteltu siten, että esiopetusikäisten lapset sijoitetaan alueen kouluihin, jolloin 1-5 -vuotiaat lapset mahtuvat alueen muihin päiväkoteihin, eikä väistöä toiselle alueelle tarvita. Väistötilaratkaisuista ei synny kustannuksia. 

Hankkeen tavoitehintalaskelman mukainen laajuus on 2 814 brm2 ja kustannusarvio on 8 978 000 € (alv 0 %, hintatasossa 93,0 / 6.2020). Hankepäätökseen esitetään päiväkodin kattohinnaksi 9 600 000 € (alv 0 %), koska massiivipuurakentamisesta ei ole vielä riittävästi kustannus- ja toteutusvertailutietoa. Kustannukset jakautuvat vuosille 2021-2023. 

Jyväskylän kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemisopimus 2021-2027

Kaupunginhallitus hyväksyi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Jyväskylän kaupungin ja valtion välillä vuosille 2021–2027. Samalla hallitus valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Sopimuksen taustalla on Suomen hallituksen tavoite nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuus nykyisestä 2,7 prosentin bruttokansantuoteosuudesta 4 prosenttiin 2030 mennessä. Hallitusohjelma linjaa, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen tki-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. 

Ekosysteemisopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina ovat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaamisen vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla.

Jyväskylän kaupungin ekosysteemisopimuksen strategisen tason painopisteet ovat liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemin sekä uudistuvan teollisuuden ekosysteemin kehittäminen. Kaupunkien kanssa solmittavat ekosysteemisopimukset yhdessä muodostavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävää kaupunkikehittämistä koskevan kaupunkikehittämisen suunnitelman. Sopimus on luonteeltaan aiesopimus, joka määrittää osapuolten tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet.

Sopimuksen voimassaoloaika on 31.12.2027 saakka. Sopimuksen sisältöjä (strategisia painopisteitä) voidaan tarpeiden mukaan ja osapuolten välillä yhteisesti tarkistaa sopimuskauden aikana sopimusasiakirjaa päivittämällä.
______________

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi valtionosuudet ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen vuodelle 2021 sekä hyväksyi Jyväskylän kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksen esityslistan mukaisesti. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: