Hyppää pääsisältöön

18.1.2021

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnalle lausunnon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille 2021–2024. Lausunnossa todetaan muun muassa, että Jyväskylän toiminta-alueen toimintavalmius parantui uusien paloasemien valmistuttua Ristonmaalle, Vaajakoskelle ja Seppälään 2010-luvun alussa. Kaupunki on kuitenkin kasvanut, joka tuo haasteita tavoittaa tietyt alueet asetetussa tavoiteajassa. 

Hallituksen mukaan uusiin paloasemainvestointeihin on syytä lähteä vain perustellusta syystä silloin, kun muilla kevyemmillä ratkaisuilla (liikennejärjestelyt, liikennevalo-ohjaus, lähtövalmiusaikojen nopeuttaminen, monitoimiyksiköiden sijoitus jne.) ei pystytä saavuttamaan asetettuja toimintavalmiusaikoja. Mikäli paloasemaverkostoa on tarpeen korvata tai laajentaa, on siinä yhteydessä pyrittävä selvittämään yhteisten tilaratkaisujen mahdollisuus esimerkiksi poliisin tai muiden toimijoiden kanssa. Uuden rakentamisessa tai vanhan peruskorjaamisessa on arvioitava kriittisesti riittävä taso. 

Jyväskylän kaupunginhallitus kantaa lausunnossaan huolta pelastustoiminnan kustannusten kasvusta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen arvion mukaan maksuosuuksien keskimääräinen nousu vuosina 2022 ja 2023 on yli 9 %. Jyväskylän kaupungin osalta tämä tarkoittaisi yli 10 % vuosittaista kustannuksien kasvua. Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tulee aktiivisesti kehittää toimintaansa niin, että kuntien maksuosuuksien kasvu on maltillinen ja vain perustellusta syystä ylittää yleisen kustannustason nousun. Jotta tulevaisuudessa yhteiskunnan varat riittävät pelastustoimen palveluiden nykyisen kaltaisen tason ylläpitoon, on tulevassa maakuntauudistuksessa tärkeää hyödyntää kaikki mahdolliset synergiat pelastustoimen, ensihoidon ja sosiaali- ja terveystoimen välillä sekä aidosti tunnistaa mahdollisuudet tuottaa myös yhteisiä palveluita yhteisillä resursseilla.

Määräaikaisen raportointisuunnittelijan viran perustaminen talous ja strategia -palvelualueelle

Kaupunginhallitus päätti perustaa talous ja strategia -palvelualueelle raportointisuunnittelijan määräaikaisen virkasuhteen ajalle 1.3.2021–30.6.2023. Taustalla on työllisyyden kuntakokeilu, johon Jyväskylä on hakeutunut yhdessä Laukaan ja Muuramen kuntien sekä Äänekosken kaupungin kanssa. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka. 

Työllisyyden kuntakokeilun myötä kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kokeilukuntien vastuulle tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaiset viranomaistehtävät, joissa käytetään julkista valtaa. 

Työllisyyden kuntakokeilussa tarvitaan raportointisuunnittelijaa vastaamaan laajaan kokonaisuuteen liittyvästä tiedonkeruusta, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon tuottamisesta, datan analysoinnista sekä raportoinnista kuntakokeilun tavoitteellisen, tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan varmistamiseksi. Raportointisuunnittelija käyttää työssään URA-asiakastietojärjestelmää, johon käyttöoikeuden saaminen edellyttää virkasuhdetta. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: