Hyppää pääsisältöön

21.12.2020

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Jyväskylän sydän -projektin loppuraportin ja konsernihallinnon toimintasäännön tarkistukset.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän sydän -projektin päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtaja Koiviston muutosesityksen mukaisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Jyväskylän Sydän -projektin loppuraportin ja päättää Jyväskylän Sydän -projektin. Kaupunginhallitus toteaa valtuustolle lisäksi, että raportissa on työryhmän etenemisehdotus kulttuurin 2020-luvun tilaratkaisuiksi. Varsinaiset päätökset tehdään kaupungin talousarvioiden ja investointiohjelmien yhteydessä. 

Jyväskylän sydän -projekti käynnistyi Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksellä 27.11.2017. Päätöksessä todettiin, että kaupungin kulttuuritoiminnan ja -tilojen kehittämisestä tehdään projekti, jossa työn lähtökohtana on laadinnassa olevan kulttuurisuunnitelman toimeenpano sekä kulttuuritilojen suuri peruskorjaus- ja rakentamistarve lähivuosina. Tehtävänannossa todettiin lisäksi, että lopputuloksena laaditaan kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelma, joka sisältää myös mahdollisen musiikkisalin. 

Projektin lopputuloksena syntyi Kulttuurin kaari -etenemissuunnitelma, joka nostaa kärkeen kaupungin omistamien kulttuuritilojen peruskorjaukset sekä kulttuuripalveluiden integroidun toimintamallin kehittämisen. Kaupunginorkesterin tilakysymyksen ratkaisuksi raportti ehdottaa Jyväskylä Paviljongin tiloja ja Wilhelm-salin akustointia konserttisalikäyttöön soveltuvaksi. 

Raportissa esitellyistä toimenpiteistä teatteritalon peruskorjauksen tarvesuunnittelu on jo lähtenyt liikkeelle. Teatterin tarveselvitys valmistuu 31.12.2020 mennessä ja peruskorjauksen hankesuunnitelma valmistuu kevääseen 2022 mennessä. Peruskorjaus voidaan aloittaa kesällä 2024 ja peruskorjaus valmistunee kesällä 2026. Teatteritalo on tarkoitus peruskorjata ja uudistaa kaupunginteatterin käyttöön, mutta ratkaisut mahdollistavat myös muiden teattereiden ja näyttämötaiteen toimijoiden sekä kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden toiminnan talossa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Raportti esittää myös, että päätöksentekoon valmisteltaisiin mahdollisimman pian Lyseon suojelurakennuksen peruskorjaus kansalaisopiston, Lyseon museon, järjestöjen sekä mahdollisesti kuvataidekoulun käyttöön. Hankkeen kustannusarvio olisi noin 15 miljoonaa euroa. Kansalaisopiston siirryttyä lyseorakennukseen, kuvataidekoulu voisi siirtyä myös kirjastotaloon ja kuvataidekoulun nykyinen kiinteistö vapautuisi kiinteistökehitykseen.

Pääkirjaston, Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon yhteisen tilaratkaisun periaatteita, vaiheistusta ja sijaintipaikkaa raportti esittää määriteltäväksi 2020-luvun puolimaissa. Tilainvestoinnin kustannuksiksi arvioidaan noin 40 miljoonaa euroa. Kokonaisuuden toiseen vaiheeseen voisi sovittaa myös musiikkisalin, jonka kustannusarvio tiloihin integroituna olisi 20-30 miljoonaa euroa.  

Lisäksi ehdotettuihin tilaratkaisuihin liittyy Salmirannan kokoelmakeskuksen laajentaminen kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Tämän hankkeen kustannusarvio olisi noin 10 miljoonaa euroa. 

Nyt päättyvän projektin kokoamaa tietoa hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja kulttuuriyksiköiden integroidun toimintamallin kehittämistä jatketaan 2021 alkaen ”Kitti”-prosessin nimellä. Kulttuuri-investointien osalta edetään hankekohtaisesti kaupunkisuunnittelun keinoin ja vuosittaisen investointiohjelman puitteissa.

Konsernihallinnon toimintasäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernihallinnon toimintasäännön tarkistukset. Muutosten taustalla on mm. konsernihallinnon organisoitumisessa tapahtuneet muutokset, tiedonhallintalain voimaantulo ja työllisyyden kuntakokeilu. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 17.12.2020 päättänyt, että viestintä ja markkinointi muodostaa 1.1.2021 alkaen oman palvelualueensa, jonka palvelujohtajana toimii viestintäjohtaja. Jo aiemmin kansliapäällikkö on päättänyt, että matkailun toimintayksikkö siirtyy viestintä, markkinointi ja matkailu -palveluyksiköstä omaksi palveluyksikökseen elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueelle. Matkailun palveluyksikön palvelupäällikkönä toimii matkailujohtaja. Tehdyt muutokset on päivitetty toimintasääntöön. 

Viranhaltijoiden toimivaltaan on merkitty täydennykset työllisyyden kuntakokeiluun liittyen. Lisäksi sääntöön on tehty tiedonhallintalakiin voimaantuloon liittyviä täydennyksiä. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: