Hyppää pääsisältöön

30.11.2020

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi tänään mm. kuntavaalien äänestyspaikat ensi kevään osalta.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021 

Kaupunginhallitus määräsi kokouksessaan kuntavaalien vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikat. Äänestys vaalipäivänä aloitetaan vaalilain mukaisesti kello 9 ja se päättyy vaali-iltana kello 20. Jyväskylässä on 30 äänestysaluetta ja 30 vaalipäivän äänestyspaikkaa. Vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät pääosin ennallaan. 

Muutoksia tapahtuu äänestysalueiden 9 (Kuokkala) ja 10 (Kuokkalanpelto) osalta, jossa äänestyspaikka siirtyy osoitteeseen Pohjanlahdentie 7.  Äänestysalueen 21 (Kortepohja) äänestyspaikka muuttuu Kortepohjan koululta Kortepohjan toimintakeskukseen osoitteeseen Tilustie 1. Äänestysalueiden 5 (Nisula) ja 6 (Hippos) äänestyspaikka säilyy ennallaan, mutta nimeä tarkennetaan muotoon Kortepohjan väistökoulu. 

Mikäli koronatilanne on vaalien aikaan edelleen haastava, äänestystilat voidaan sijoittaa äänestyspaikkojen ulkotiloihin esimerkiksi kontti- tai telttaratkaisun avulla.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021 

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on Suomessa 7.-13.4.2021. Ennakkoäänestyspaikoiksi hyväksyttiin edellisten vaalien mukaisesti Jyväskylässä 17 kaupungin järjestämää ennakkoäänestyspaikkaa. Paikat ovat Pääkirjasto, Huhtasuon lähikirjasto, Keljonkankaan lähikirjasto, Säynätsalon lähikirjasto, Kortepohjan lähikirjasto, Palokan aluekirjasto, Keljonkeskus/Citymarket, Palokan Prisma, Seppälän liikekeskus/Citymarket, Tikkakosken teollisuustalo/Ruokalan kabinetti, Korpilahti-Talo, Kauppakeskus Sokkari, Jyväskylän yliopiston C-rakennus ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus.

Keltinmäen kirjaston ennakkoäänestyspaikka siirtyy Keltinmäen päiväkeskukseen osoitteeseen Keltinmäentie 15. Vaajakosken liikuntahallin tilalla ennakkoäänestyspaikkana on Vaajakosken kirjaston tilat osoitteessa Urheilutie 36 B. Kuokkalan liikekeskuksessa ennakkoäänestyspaikka muuttuu Kuokkalan nuorisotilaan osoitteeseen Liitukuja 4, L-rakennus.

Ennakkoäänestysaikoja tullaan laajentamaan ja lisättäviä aamuaikoja tullaan suosittelemaan erityisesti koronan riskiryhmäläisille. Koronatilanne huomioidaan myös muutoin ennakkoäänestyksessä. 

Myös laitosäänestyspaikat säilyvät kuntavaaleissa pääosin ennallaan. Äänestyspaikkoihin tehtävät muutokset ovat pitkälti teknisiä ja taustalla on mm. Keski-Suomen keskussairaalan ja Jyväskylän kaupunginsairaalan palveluiden siirto Sairaala Novaan. Myös lakkautetut tai uudet ikääntyneiden asumispalveluyksiköt on päivitetty laitosäänestyspaikkojen listalle. Uusi laitosäänestyspaikka on myös Poliisivankila.  

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 4.12.2020 

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoukseen 4.12.2020 siten, että Sairaala Nova -projektin kustannusarvion ylityksestä tulee tehdä ulkopuolinen selvitys tammikuun 2021 loppuun mennessä. 

Selvityksessä käydään lävitse hankkeeseen liittyvä päätöksenteko, johtaminen ja tiedottaminen. Selvityksen perusteella tulee arvioida mahdolliset ja tarvittavat toimenpiteet. Sairaala Novan kustannusarvion ylitys ei saa johtaa jäsenkuntalaskutuksen nousuun tulevina vuosina.

Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan välisen sopimuksen hyväksyminen koskien peruseläinlääkäripalveluita ja kiireellisestä eläinlääkäriapua Äänekosken kaupungin alueella 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan välisen sopimuksen peruseläinlääkäripalveluista ja kiireisestä eläinlääkärinavusta. Taustalla on 1.1.2021 voimaan tuleva kuntien välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimus.

Äänekosken kaupunki ei ole aiemmin ollut mukana Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksessa, vaan Äänekosken kaupungin ympäristöterveydenhuollon palvelut mukaan lukien eläinlääkintähuolto on hoidettu Laukaan kunnan toimesta. Hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kustannukset erotellaan pois yhteistoiminta-alueen kokonaiskuluista ennen vuosien 2021-2022 laskutusta ja Äänekosken kaupunki ja Jyväskylän kaupunki sopivat erillisellä sopimuksella kustannusten korvaamisesta vuosina 2021-2022.

Virka-aikaisen peruseläinlääkäripalvelun ja kiireisen eläinlääkärinavun tuottamisesta Äänekosken kaupungin alueelle 1.1.2021 alkaen on käyty kesän ja syksyn 2020 aikana neuvotteluja Laukaan kunnan viranhaltijoiden kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena on päädytty siihen, että edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta laaditaan sopimus, jolla tehtävien hoitaminen annetaan virkavastuulla Laukaan kunnan viranhaltijan hoidettavaksi vuosien 2021-2022 väliseksi ajaksi.

___________________

Kaupunginhallitus hyväksyi EU-rahoitteisten hankkeiden välirahoituslainojen periaatteet. Lisäksi hallitus myönsi Ulla Haloselle eron vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä ja nimesi Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n ehdotuksen mukaisesti uudeksi jäseneksi Minna Wackerin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: