Hyppää pääsisältöön

25.11.2020

Kuva

Päiväkoteja on mukana Jyväskylän yliopiston ja Likesin PIILO-tutkimuksessa, jossa kerätään tietoa 4–6-vuotiaiden liikkumisesta ja motorisista taidoista.

Alle kouluikäinen lapsi oppii leikkien, liikkuen, tutkien ja itseään ilmaisten. Lasten päivään tulisikin sisältyä kolme tuntia kevyttä liikkumista, reipasta ulkoilua ja vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. PIILO-hankkeessa lapset saavat ranteeseen mittarit, joilla mitataan liikkumista ja unta viikon ajan. Lapset myös kertovat mielipiteitään liikkumisesta. Varhaiskasvattajilta selvitetään päiväkodin arkeen liittyviä asioita ja lasten liikkumista. Huoltajien näkemyksiä ja kokemuksia selvitetään kyselyillä.

PIILO-hanke tuottaa tietoa ja toimintaohjeita, miten lasten motoristen taitojen kehitystä sekä monipuolista liikkumista ja leikkiä voidaan parhaiten tukea osana lasten hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa lasten päivittäisiä liikuntamääriä on aikaisemmin seurattu esiopetusikäisten aktiivisuusrannekkeilla.


Teksti: Minna Hakkarainen

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Asiasanat: