Hyppää pääsisältöön

23.11.2020

Jyväskylän kaupungin johtoryhmän jäsenet päättivät tänään sitoutua osaltaan talouden tasapainottamisohjelmaan pitämällä tulevan vuoden aikana vähintään viikon palkatonta vapaata tai vaihtamalla lomarahojaan vastaavasti vapaaksi.
Kuva
Rahaa pöydällä. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Johtoryhmässä linjattiin, että säästötalkoisiin voi myös osallistua pitämällä aiemmilta vuosilta mahdollisesti kertyneitä säästövapaita ja pienentämällä siten kaupungin lomapalkkavelkaa. 

Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan siihen, että kaupungin talous pysyy tasapainossa. Jotta vaikuttavuutta saavutetaan, kaupungin johtoryhmä haastaa myös muut johtoryhmät pohtimaan mahdollisuuttaan osallistua talkoisiin edellä kuvattuja vaihtoehtoja hyödyntämällä. 

Myös henkilöstö voi osallistua säästötalkoisiin – työnantaja tulee vastaan palkattomissa vapaissa

Kaupungin henkilökuntaa kannustetaan pohtimaan osaltaan, mahdollistavatko työtehtävät palkattomien vapaiden pitämisen tai lomarahojen vaihtamisen vapaaksi. Kaikissa työtehtävissä ensisijaisena keinoja säästötalkoisiin osallistumiseksi on aiempien vuosien säästövapaiden pitäminen lomapalkkavelan pienentämiseksi. 

Säästösyistä pidettävien vapaiden ajaksi ei palkata sijaisia, joten niiden käytöstä tulee aina keskustella esimiehen kanssa. Keskustelussa arvioidaan se, onnistuuko vapaan pitäminen ilman sijaista. 

Työnantaja tulee vastaan säästösyistä pidettävissä palkattomissa vapaissa siten, että säästösyistä pidettävällä palkattomalla lomaviikolla palkka pidätetään vain työpäiviltä.  Jos työntekijä pitää palkatonta vapaata koko viikon, palkkaa pidätetään viideltä päivältä, ei seitsemältä kuten normaalisti pidätettäisiin. 

Toimialojen säästötoimenpiteillä pyritään siihen, että esimerkiksi mahdollisia lomautuksia joudutaan ottamaan käyttöön mahdollisimman vähän

Eri toimialojen säästötoimenpiteillä voidaan vaikuttaa osaltaan siihen, että yt-neuvotteluissa läpikäytyjä mahdollisia henkilöstövaikutteisia toimenpiteitä ja esim. lomautuksia joudutaan ko. toimialan palveluissa ottamaan käyttöön mahdollisimman vähän. 

Mikäli lomautuksia joudutaan ottamaan käyttöön, niiden vaikutuksia pyritään myös lieventämään mahdollistamalla työntekijöiden liikkuvuus eri tehtävistä toiseen sekä käyttämällä harkintaa  kaupungin rekrytoinneissa. 

Kaupungin johtoryhmän käynnistämän säästökampanjan taustalla on kaupunginhallituksen viime viikolla tekemä linjaus siitä, että kaupungin tulee työnantajana kannustaa henkilöstöä käyttämään palkattomia työ- ja virkavapaita, kun virka- ja työtehtävät sen mahdollistavat. Vastaavasti kannustetaan mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan lomarahoja vapaiksi.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501 tai henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 014 266 1552