Jätelautakunnan kokouksessa 8.10.2020 käsiteltiin luonnosta jätetaksasta ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvasta jätetaksasta. Jätetaksassa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka Mustankorkea Oy toteuttaa.

Jätetaksat ovat nyt luonnosvaiheessa ja yleisesti nähtävillä 12.11.2020 asti kuntien ja jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla. Kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa taksoihin. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti mielipiteitä taksamuutoksista nähtävilläoloaikaan asti. Jätelautakunta pyytää lausuntoa taksaluonnoksista toimialueen kunnilta. Jätelautakunta päättää taksoista loppuvuoden kokouksessaan.

Jätetaksan muutoksilla halutaan kannustaa biojätteen lajitteluun 

Biojätehuoltoa katetaan osittain sekajätteen tyhjennysmaksuilla. Biojätteen käsittelykustannukset Mustankorkean kompostointi- ja biokaasulaitoksella ovat nousseet, mutta kustannukset on esitetty siirrettävän sekajätteen käsittelyosuuteen. 
 
Biojätteen käsittelyosuutta esitetään kustannusten noususta huolimatta alennettavan siten, että biojätteen käsittelyhinta on vastaavankokoisen sekajäteastian käsittelyhintaa alhaisempi. Hinnanalennuksella halutaan kannustaa kiinteistöjä biojätteen lajitteluun ja erilliskeräykseen entistä tehokkaammin. Jätelain mukaan on mahdollista käyttää taloudellisesti kannustavia jätemaksuja siten, että kierrätettävistä jätteistä perittäisiin suhteessa pienempää maksua kuin sekajätteestä. 

Jätteiden lajittelulla voi pienentää kiinteistöjen jätekustannuksia

Sekajäte toimitetaan energiahyötykäyttöön Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitokselle, jossa siitä tuotetaan lämpöä ja sähköä. Sekajätteen vastaanottomaksu Tammervoima Oy:ssä on kallistunut, jonka vuoksi sekajäteastian tyhjennysmaksuihin esitetään maltillista hinnankorotusta. Hintamuutos per sekajäteastian tyhjennys vaihtelee astiakoosta riippuen 0,41—1,08 euroon.

Jätetaksaluonnoksessa esitetään jäteastiakohtaiset tyhjennyshinnat 1.1.2021 alkavaan muovipakkausten erilliskeräykseen, joka on velvoittava kaikille vähintään viiden huoneiston kiinteistöille. Muovipakkausten keräys on edullisempaa kuin sekajätteen.

Kotitalouden jätehuollon vuosikustannuksiin tulee muutosten myötä muutaman euron korotus. Kerros- ja rivitalojen vuosikustannuksiin muutoksen vaikutukset ovat huoneistomäärästä riippuen erilaiset. Tyypillisesti yli 20 huoneiston kiinteistöillä jätehuoltokustannuksiin ei ole tulossa muutosta, jos kiinteistö voi vaihtaa yhden olemassa olevan sekajäteastian muovipakkauksille. Tätä pienemmillä kiinteistöillä uuden jäteastian lisäys nostaa kustannuksia noin kaksi euroa per huoneisto kuukaudessa.  

Kiinteistö voi vaikuttaa jätehuoltokustannuksiin pidentämällä sekajäteastioiden tyhjennysväliä, kun sekajätteestä erilleen kerätyt muovipakkaukset ja biojätteet vähentävät sekajäteastioiden tyhjennystarvetta.