Hyppää pääsisältöön

19.8.2020

Kuva
Lutakon satama ja Kuokkalan silta ilmasta kuvattuna kesällä.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunginjohtajat ovat lähettäneet tänään 19.8.2020 oheisen yhteisen kannanoton ministereille Krista Mikkonen, Timo Harakka ja Mika Lintilä.

Tiivistetysti Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudut edellyttävät, että uusia MAL-sopimuksia kohdellaan samanarvoisina ja niille annetaan sama merkittävä rooli alueiden kehittämisen välineinä kuin aiemmin tänä vuonna tehdyille sopimuksille ja että MAL-sopimusseutuihin panostetaan samassa suhteessa ja samoilla periaatteilla kuin jo sopimuksen piirissä olevilla kaupunkiseuduilla. Sopimuksissa tulee olla sitovasti määriteltyinä infratuki, joukkoliikenteen tuki, pienet kustannustehokkaat liikennehankkeet, kävelyn ja pyöräilyn hankkeet sekä asuntotuotannon käynnistämisavustukset, kuten tänä vuonna solmituissa sopimuksissa on jo tehty.


Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduilla

19.8.2020

Ministeri Krista Mikkonen, Ympäristöministeriö

Ministeri Timo Harakka, Liikenne- ja viestintäministeriö

Ministeri Mika Lintilä, Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusohjelman mukaisesti MAL-sopimuksia laajennetaan koskemaan myös Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutuja. Tämän myötä kaikki Suomen suuret, yli 100 000 asukkaan kaupungit ovat MAL-sopimusten piirissä. Sopimusten laajentamista koskevassa valtion selvityksessä uusien seutujen mukaan ottamisella nähtiin selkeää lisäarvoa. Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduilla asuu puoli miljoonaa suomalaista ja niissä sijaitsee monia merkittäviä, kansainvälisesti toimivia teollisuus- ja pk-yrityksiä. Nämä kolme kaupunkiseutua ovat väli-Suomen merkittävimmät kasvu- ja innovaatiokeskittymät.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että sopimusmenettelyä laajennetaan aiempien sopimusseutujen lisäksi uusille seuduille ja ”valtio vastaavasti lisää osallistumistaan”. MAL-sopimusneuvottelut ovat käynnissä, mutta uusille seuduille on tässä vaiheessa viestitty, että niiden sopimuksen sisältö olisi suppeampi kuin neljän aiemman MAL-sopimuksen sisältö. Ministeriöiden ensi vuoden talousarvioesityksissä ei myöskään ole määrärahavarauksia uusille MAL-seuduille. Tämä viesti neuvotteluiden alussa ei luo kuvaa siitä, että valtio olisi sitoutunut tasapuoliseen kehittämiseen kaikkien suurten kaupunkiseutujen osalta. Se ei myöskään vastaa hallitusohjelman kirjausta.

Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudut edellyttävät, että uusia sopimuksia kohdellaan samanarvoisina ja niille annetaan sama merkittävä rooli alueiden kehittämisen välineinä kuin aiemmin tänä vuonna tehdyille sopimuksille ja että MAL-sopimusseutuihin panostetaan samassa suhteessa ja samoilla periaatteilla kuin jo sopimuksen piirissä olevilla kaupunkiseuduilla. Sopimuksissa tulee olla sitovasti määriteltyinä infratuki, joukkoliikenteen tuki, pienet kustannustehokkaat liikennehankkeet, kävelyn ja pyöräilyn hankkeet sekä asuntotuotannon käynnistämisavustukset, kuten tänä vuonna solmituissa sopimuksissa on jo tehty.

Lisätietoja:

  • Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki. puh. 050 3362 819
  • Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki. puh. 050 3374 386
  • Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki. puh. 044 7182 790
Asiasanat: