Hyppää pääsisältöön

12.8.2020

Kuva
Elisa Pursiainen on kehittänyt harrastuskoordinaattorin työnkuvaa kevään ja kesän aikana. Kuva Nikke Tuhkanen
Lasten, nuorten ja aikuisten harrastusmahdollisuuksia edistetään Jyväskylässä pilotoimalla harrastuskoordinaattoritoimintaa.

Keskitetyllä koordinoinnilla halutaan parantaa tiedonkulkua, syventää toimijoiden välistä yhteistyötä ja varmistaa harrastustoiminnan tuottajien sekä kohderyhmän osallisuus harrastustoiminnan kehittämisessä. Tärkeänä osa-alueena ovat tukimuodot, joilla voidaan varmistaa yhdenvertainen harrastamisen mahdollisuus.

Harrastuskoordinaattorin tehtävän perustamisesta tehtiin valtuustoaloite kesäkuussa 2019, jonka jälkeen kaupunki sai Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen tukemiseksi. Näiden seurauksena kaupungin määräaikaisena harrastuskoordinaattorina toimii nyt Elisa Pursiainen, joka on aiemmin edistänyt harrastustoimintaa yhdistystoimijana interaktiivisen opiskelijamusiikkiteatterin eli speksin sekä ultimaten parissa.

– En osannut olla vain harrastaja, vaan tuli tarve päästä kehittämään toimintaa. Uutta luovat projektit kuten yhdistyksen perustaminen ovat olleet tärkeä osa omaa harrastajuutta. On hienoa saada myös työkseen pilotoida harrastamista edistävää toimintaa, kertoo Elisa Pursiainen.

Harrastustuki mahdollistaa liikuntaharrastuksen

Erityisavustuksella toteutettavassa harrastustukihankkeessa tuetaan vuonna 2005–2013 syntyneiden lasten ja nuorten harrastamista hankkeen yhteistyöseuroissa. Liikkumisen yhdenvertaisuutta edistävä hanke on osa kaupungin poikkihallinnollista Liikuntapääkaupunki-strategiaa. 

Harrastustuesta on tarkoitus saada pysyvä toimintamalli. Käynnissä oleva harrastustukihanke on rahoituslähteen takia suunnattu vain liikuntaharrastuksiin, mutta harrastuskoordinaattoritoiminnan on tarkoitus edistää kaikkea harrastustoimintaa. Harrastamiseksi lasketaan myös omaehtoinen toiminta.

Harrastuskoordinaattori toteuttaa harrastustakuuta

Harrastuskoordinaattoritoiminnan tausta valtakunnallisesti on jo vuoden 2017 hallituksen asettamissa toimenpiteissä nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi. Niin sanotun harrastustakuun tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mieluisa harrastus.

Harrastamisen merkitys hyvinvoinnille on yleisesti tunnustettu, mutta kunnallisen harrastuskoordinaattorin nimittäminen on valtakunnallisesti harvinaista. Harrastamisen koordinoinnin suhteen Jyväskylä on siis yksi edelläkävijöistä.

Harrastuskoordinaattoritoiminnan pilottivuoden 2020 tavoitteena on tuottaa vakituisen harrastuskoordinaattorin toimenkuva, muodostaa kokonaiskäsitys kaupungin toimialojen harrastus- ja tukitoiminnoista sekä rakentaa harrastamisen osallistavan kehittämisen malli.

Harrastamisen kehitystyötä tehdään poikkihallinnollisen työryhmän ja olemassa olevien toimijaverkostojen, kuten liikunta- ja urheiluseuroja kokoavan seurafoorumin, lisäksi myös yhdessä kuntalaisten kanssa.

Tutustu harrastustukihankkeeseen osoitteessa www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta.

Lisätietoja: harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen, p. 050 531 7087, elisa.pursiainen@jyvaskyla.fi

Teksti: Elisa Pursiainen