Jyväskylän kaupunkiseutu sai talouspoliittisen ministerivaliokunnan 31.3.2020 tekemän päätöksen myötä mieluisia ja odotettuja uutisia. Valtio käynnistää MAL-sopimusneuvottelut kolmen uuden seudun – Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa. MAL-sopimuksilla vahvistetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Päätöksen myötä kaikki Suomen suuret, yli 100 000 asukkaan kaupungit ovat MAL-sopimusten piirissä. Aiemmin MAL-sopimus on koskenut vain neljää suurinta kaupunkiseutua.

MAL-sopimusten kärkisisältöä ovat erityisesti yhdyskuntarakenteen kestävyyden, kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen, liikennejärjestelmän toimivuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Jyväskylän seudulla sopimusta on työstetty viime syksystä alkaen.

- Päätös oli mieluinen ja odotusten mukainen. Valtio lähettää meille lähiaikoina ohjeet etenemisestä kuten neuvottelukunnan perustamisesta ja toiminnan organisoitumisesta. Me olemme Jyväskylän seudulla valmiina, yhteistyö toimii ja sopimuksen keskeiset ankkurikokonaisuudet on jo hahmotettu”, kertoo Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Jyväskylän kaupunkiseudun tavoite on olla vuonna 2030 edelleen kasvava, 215 000 asukkaan seutu, joka on saavutettavuudeltaan ja tunnettuudeltaan kiinteä osa suurten kaupunkiseutujen verkkoa. Kaupunkiseudulla halutaan panostaa jatkossakin vähähiiliseen rakentamiseen, kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja kestävään liikkumiseen. Tavoitteena on rakentaa liikuntaan ja ulkoiluun kannustavaa elinympäristöä, jossa kevyen liikenteen merkitys korostuu. Yhteissuunnittelua valtion kanssa tarvitaan erityisesti valtatie 4:n suunnittelussa.

MAL-sopimusneuvotteluista tarkemmin Ympäristöministeriön tiedotteessa:
Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelut jatkuvat – mukaan uusia kaupunkiseutuja

Lisätietoja:

Meri Lumela, Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 050 554 7167

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki
 puh. 050 3362 819

Asiasanat: