Yhteisen toimintaohjeen luominen maakunnalliseen perhehoitoon oli tärkeää. Yhteistyö kuntien kesken toimii hyvin.

Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi pilotoitiin Keski-Suomessa tammikuussa 2015. Viisivuotisen pilotin avulla on saatu lisättyä perhehoidon määrää  Keski-Suomessa. Pilotin päätyttyä koordinointia jatketaan vakiintuneena toimintana. 

Pilotissa mukana olleet kunnat olivat yksimielisiä maakunnallisen koordinoinnin vakinaistamistarpeesta. 

Maakunnallisessa koordinoinnissa ovat mukana Keski-Suomen kaikki kunnat Jämsää lukuun ottamatta. Jyväskylän kaupunki hallinnoi toimintaa, joka perustuu kuntien välisiin sopimuksiin maakunnallisen koordinoinnin järjestämisestä.

Perhehoidon toimintaohjeen luominen maakuntaan on ollut tärkeä askel. Se on taannut perhehoitajien tasapuolisen aseman maakunnassa palkkioiden ja toimintatapojen suhteen. 

Perhehoito on kehitysvammaisen tai ikääntyneen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. Kehitysvammaisten perhehoitoa maakunnassa on ollut jo pitkään, ikäihmisten perhehoitoa käynnistettiin pilotin myötä.

Perhehoidon koordinoinnista vastaa palveluohjaaja Merja Korpela. Hänen tehtävänään on vammaisten ja ikäihmisten maakunnallinen perhehoidon koordinointi ja käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Tehtäviin kuuluu perhehoitajien rekrytointi, ennakkovalmennuksen organisointi, tiedonvälittäminen ja perhehoidon tunnetuksi tekeminen. Palveluohjaaja hallinnoi ja ylläpitää perhehoitajarekisteriä.

-Toiminnan rakenne ja yhteistyökuviot kuntien kanssa ovat hyvällä mallilla. Tästä on hyvä jatkaa perhehoidon aseman vahvistamista todellisena asumisen vaihtoehtona, toteaa palveluesimies Anna-Liisa Heiskala.
 

Asiasanat: