Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmä kokoontui toisen kerran tänään perjantaina. Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kuntien poliittisen ja virkajohdon muodostama ohjausryhmä tapasi jälleen myös selvityshenkilö Matti Vatilon. Vatilo selvittää parhaillaan ympäristöministeriön toimeksiannosta MAL-sopimusten laajentamista Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille.
 
Maankäyttö, asuminen ja liikenne muodostavat kokonaisuuden, jonka jokainen Jyväskylän kaupunkiseudun asukas kohtaa arjessaan. Kun näitä asioita tarkastellaan tavoitteellisesti, ja kaupunkiseudun kunnat ja useat eri valtion toimijat määrittelevät yhteiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi, puhutaan MAL-sopimuksesta.
Vatilon selvityksen tarkoituksena on muun muassa kartoittaa, millainen MAL-sopimusmenettely toisi parhaiten lisäarvoa edellä mainituille kaupunkiseuduille ja valtiolle sekä arvioida kuntien valmius osallistua sopimusneuvotteluihin.
 
- Selvitys alkaa valmistua, ja seudun ohjausryhmän kanssa käydyt keskustelut ovat olleet tärkeässä roolissa hahmottaessani seudun tilannetta, sopimusmenettelyn tuomaa lisäarvoa ja edessä olevia mahdollisuuksia, valaisee selvityshenkilö Matti Vatilo työtään.
 
Ohjausryhmän tavoitteena on, että Jyväskylän kaupunkiseutu on vuonna 2030 edelleen kasvava, 215 000 asukkaan seutu, joka on saavutettavuudeltaan ja tunnettuudeltaan kiinteä osa suurten kaupunkiseutujen verkkoa. Seudun perinteikkään yhteistyön tavoitellaan sopimusmenettelyn myötä vahvistuvan uuden vaiheen tulokselliseksi MAL-kumppanuudeksi.
 
Esimerkiksi liikkumisen sujuvuus on tärkeä elinvoiman ja viihtyvyyden kysymys seudun kaikille kunnille.
 
- Seudun sisäinen saavutettavuus, kuten sujuvat matkaketjut ja liikkuminen kotoa töihin ja harrastuksiin, mietityttävät myös Hankasalmella, toteaa Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen. Oman kunnan asioiden ohella on hyvä tuntea myös seudullinen kokonaisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa ratkaisuihin yhdessä.
MAL-sopimuksen valmistelun tueksi on koottu valmisteluverkosto, joka on jo ryhtynyt toimiin maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen vaikuttavien ilmiöiden ja konkreettisten toimenpiteiden äärellä. Talven ja kevään aikana tiivistetään se, mitkä asiat ovat Jyväskylän seudun ensimmäisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen ytimessä. Ilmastonmuutoksen torjunnan, elinvoiman ja asumisen politiikan toimenpiteet jäsentyvät askeleittain.
 
- Toiminnoilla ja hallinnolla on valitettavasti taipumus sektoroitua. Meillä on nyt hieno mahdollisuus tehdä asioita yli rajojen. Esimerkiksi liikuntaan ja ulkoiluun kannustava elinympäristö on tunnistettu kuntia yhteisesti kiinnostavaksi asiaksi. Meillä on vahvuuksiemme myötä edellytyksiä myös todelliseksi puurakentamisen pääkaupunkiseuduksi, kertoo valmisteluverkoston työhön osallistunut Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi.
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167