Visit Jyväskylän Lakeland – Jyväskylä Region -hanke on voittanut Wellbeing in EDEN in Finland 2019 -kilpailun yhteistyössä Western Lakeland -verkoston kanssa. Tulokset julkistettiin Helsingissä järjestetyssä matkailuseminaarissa perjantaina 29.11.2019. Visit Finlandin yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestämässä Wellbeing EDEN in Finland 2019 -kilpailussa tuomaristo etsi matkailuverkostoa, joka yhdistää hyvinvointia ja matkailua raikkaalla tavalla. Kilpailuun tuli hakemuksia kaikkiaan kahdeksasta maakunnasta.

- Kilpailun voittanut paketti, Western Lakeland Wellbeing – Sustainable blue and green caring at the heart of Lakeland, ilmentää vahvasti kolmen maakunnan matkailun vetovoimatekijöitä. Voitto on mahtava tunnustus matkailualueidemme ja yritysten yhteistyölle. Uskomme, että voiton myötä kiinnostus aluettamme kohtaan jatkaa yhä kasvuaan, iloitsee Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen projektipäällikkö Päivi Heikkala.

Wellbeing EDEN in Finland 2019 kilpailun arviointi- ja ohjausryhmissä olivat edustettuina kilpailun järjestäjät sekä muita hyvinvointimatkailun asiantuntijoita. Voittajien perusteluiksi luettiin ylialueellinen yhteistyö kolmen eri matkailualueen välillä ja alueiden hyvinvointimatkailun kehittäminen. Verkoston hyvinvointimatkailupalvelut ovat innovatiivisia, ja ne perustuvat vahvasti Suomelle tyypillisiin vesi- ja luontoelementteihin. Niin aineellinen kuin aineetonkin kulttuuriperintö, kuten sauna, perinnehoidot ja lähiruokaperinne ovat oleellinen osa tarjontaa. Toimijat ovat valinneet sekä yritys- että alueorganisaatiotasoilla strategisiksi tavoitteikseen hyvinvointimatkailun kehittämisen ja toteuttamisen. Ponteva ja ennakkoluuloton ote maakunnat ylittävän yhteistyön tekemiseen on esimerkillistä.

- Maailmalla vahvasti kasvava hyvinvointipalvelujen kysyntä luo meille mahdollisuuksia houkutella uusia kohderyhmiä Suomeen ympärivuotisesti. Suomen näkyvyys EDEN-verkostossa edistää myös tavoitettamme kasvattaa ulkomaisten yöpymisten määrää ja lisätä matkailuvientiä, toteaa Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Kilpailun voittajaverkostossa on mukana kolmen maakunnan matkailun alueorganisaatiot sekä suurempia toimijoita ja pienempiä yrityksiä Päijät-Hämeestä, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. Kaikki verkoston jäsenet täydentävät toisiaan majoitus-, ruoka- ja hyvinvointipalvelutarjonnallaan. Kilpailun voittaja saa muun muassa kansainvälistä näkyvyyttä, voi halutessaan liittyä eurooppalaiseen EDEN-verkostoon, pääsee osallistumaan kansainvälisille messuille ja saa tukea matkanjärjestäjätapaamisiin.

- Verkostossa mukana olevien maakuntien ja yritysten tarjonta liittyy vahvasti luontoon, hyvinvointiin ja liikuntaan. Verkostoon tämän kilpailun osalta kuuluvat Visit Jyväskylän lisäksi Keski-Suomesta Varjola ja Revontuli. Mukana paketissa ovat myös Visit Lahti ja Visit Tampere yhteistyöyrityksineen. Esimerkiksi Vierumäki, Lehmonkärki ja Serlachius Museot ovat mukana verkostossa, kertoo Päivi Heikkala.

EDEN nostaa esiin eurooppalaisen matkailun ominaispiirteitä ja arvoa

EDEN, European Destinations of Excellence, on Euroopan komission aloite, jonka avulla EDEN-kilpailuja on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Aloitteen tavoitteena on nostaa esiin eurooppalaisen matkailun ominaispiirteitä ja arvoa sekä kestävän kehityksen mukaista matkailua. Kilpailu lisää matkailukohteiden näkyvyyttä ja antaa uusia mahdollisuuksia verkostoitua paikallisten ja alueellisten hyvinvointi- ja matkailutoimijoiden kanssa. Kansallisten kilpailujen voittajat kohtaavat Brysselissä ensi keväänä ja pääsevät näin verkostoitumaan myös Euroopan tasolla.

Kilpailuun ovat voineet osallistua hyvinvointimatkailun verkostot, jotka ovat vähintään neljän yrityksen ja organisaation verkostoja sekä tarjoavat autenttisia, innovatiivisia ja kestäviä hyvinvointiin perustuvia matkailukokemuksia ja -elämyksiä. Hyvinvointielementtien lisäksi verkosto tarjoaa majoitusta ja muita matkailupalveluja. Suomalaisuus nostetaan vahvasti esille, korostaen kuitenkin samalla omia paikallisia erityispiirteitä. Myös kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat.

- Kilpailupaketissamme mukana olevat suuremmat kansalliset toimijat mahdollistavat pienten yritysten kasvumahdollisuudet. Verkostomme yritykset tarjoavat erilaista majoitusta, toimijoilla on tarjolla luontoretkiä, hoitoja ja hyvän olon tuotteita sekä kulttuurielämyksiä yhdistettynä luontoon.  Verkoston yritykset panostavat myös tuotekehitystyöhön ja ovat valmiita muokkaamaan tuotetarjontaansa eri kohderyhmille ja markkinoille. Lisäksi Visit Lahti paketoi kokonaisuuden valmiiksi kansainvälisillä markkinoilla myytäväksi paketiksi. Verkoston tavoitteena onkin kehittää uutta tuotetarjontaa kansainvälisille markkinoille olemassa olevan tuotetarjonnan lisäksi ja saada uusia matkanjärjestäjiä kiinnostumaan alueesta, kommentoi Heikkala.

Lisätietoja:

Päivi Heikkala, projektipäällikkö, Lakeland – Jyväskylä Region -hanke
Visit Jyväskylä
p. 050 304 8467, paivi.heikkala[at]jyvaskyla.fi

Kuvia median käyttöön
Kuvien yhteydessä mainittava kuvaajan nimi. Kuvaajan nimi mainittu kuvissa erikseen. Muut kuvat: Lakeland – Jyväskylä Region, Visit Jyväskylä.

Business Finlandin tiedote kilpailusta