Laukaan kunnan alueella jätteenkuljetukset siirtyvät kuntien omistaman jäteyhtiön Mustankorkea Oy:n hoidettaviksi 1.4.2020 alkaen.

Siihen saakka jätteenkuljetukset hoidetaan kuten nykyisin eli kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksestä valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Lista Laukaassa toimivista kuljetusyrityksistä löytyy Jyväskylän seudun jätehuollon verkkosivuilta osoitteesta: http://jyvaskylanseutu.fi/jate/palvelutehtavat.

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti keväällä 2017, että Laukaassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen lokakuussa 2019. Päätös sai lainvoiman toukokuussa, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen. Valitusprosessin vuoksi kunnan järjestämää jätteenkuljetusta ei voida aloittaa päätöksen mukaisessa aikataulussa.

Mustankorkean järjestämän Laukaan jätteenkuljetuksen kilpailutuksen voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Kun kuljetukset siirtyvät Mustankorkean hoidettavaksi, nykyiset kuljetussopimukset päättyvät automaattisesti eivätkä muut yritykset voi enää ottaa kuljetettavakseen asumisessa syntyvää jätettä tai muuta kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä.

Mustankorkea informoi kuntalaisia tarkemmin ensi vuoden puolella siirtymiseen liittyvistä asioista ja toimenpiteistä.