Hyppää pääsisältöön
Kuva
Potilas ja hoitaja terveyskeskussairaalan osastolla

Kaupunginsairaalan osastot toimivat Kyllössä ja Novassa. Osastoilla hoidetaan lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla hoidetaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta.

Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin. Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti ja kunnioitamme potilaan itsemääräämisoikeutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa.

Keski-Suomen Sairaala Novasta löytyy myös kaupunginsairaalan osastoja 

Sairaala Novan viidennessä ja kuudennessa kerroksessa on aloittanut 25.1. alkaen toimintansa kaksi Jyväskylän kaupunginsairaalan osastoa. Kaupunginsairaalan toiminta Palokassa loppui Sairaala Novan käyttöönoton yhteydessä. Kaupunginsairaalan Novan osastoilla on yhteensä 100 sairaansijaa. 

Novassa näillä osastoilla hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, joiden sairaalahoidon tarve arvioidaan lyhyeksi, joiden hoidossa tarvitaan muiden erikoisalojen konsultaatioita tai jotka tarvitsevat ympäri vuorokauden muun muassa laboratorio- ja kuvantamispalveluja. 

Novaan tulee myös osa kaupunginsairaalan ja sairaanhoitopiirin yhteisen kotisairaalan toiminnoista. Kotisairaalan toiminta jatkuu muutoin ennallaan, mutta kotisairaalan Kyllön pisteessä on jatkossa myös hoitokeskustoimintaa.

Keski-Suomen biopankki

Keski-Suomen keskussairaalan ja Jyväskylän yliopiston biopankki kerää ja säilyttää näytteitä ja terveystietoja vapaaehtoisen suostumuksen antaneilta täysi-ikäisiltä henkilöiltä. Näytteitä kerätään toimenpiteiden yhteydessä myös Jyväskylän kaupungin terveyspalveluissa. 

Tietoja käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, jonka tavoitteena on oppia tuntemaan sairauksia ja niiden syitä. Suostumus kannattaa täyttää etukäteen biopankin verkkosivuilla.

Keski-Suomen biopankki

Hallinto

Palvelujohtaja Kati Seppänen
Kilpisenkatu 1 (PL 275), 40101 Jyväskylä, p. 050 3680 240

Palvelupäällikkö (osastotoiminta) Anne Kirmanen
Keskussairaalantie 20 (PL 52), 40701 Jyväskylä, p. 050 3680 241

Palvelupäällikkö (siivoustyö ja ruokapalvelut) Merja Hokkanen
Keskussairaalantie 20 (PL 52), 40701 Jyväskylä, p. 040 5196 228