Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Projektinosto: Ajassa

29.06.2020

Verkkolehti on tuhti tietopaketti, josta löytyy ajankohtaisia artikkeleita kaupungista, sen palveluista, toiminnasta, tapahtumista ja ihmisistä.

Ajassa-verkkolehteä selaat ja luet kätevästi - ja jaat juttuja helposti myös kaverille. 

Kaupunki lakkautti säästösyistä oman joka kotiin jaettavan tiedotuslehden. Jatkossa tieto kulkeutuu koteihin Suur-Jyväskylän Lehden välissä Jyväskylä-liitteenä.

Painettu Jyväskylä-lehti ilmestyi viimeisen kerran 25.11.2020. Lehteä julkaistiin jokaiseen kotiin jaettavana lehtenä vuodesta 1976.

Vanhoja paperilehtiä voit lukea verkossa: Lehdet ja esitteet

Kuva
Ajassa-verkkolehden logo mustalla tekstillä
Kuva
Ylistön silta valaistuna Valon kaupunki -tapahtumassa 2017
Finnish

Nosto: Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä

29.08.2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2017 lokakuun lopussa kaupunkistrategian vuosille 2017-2021. Strategian mukaan Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä.

Visiona on olla kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Arvot ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus.

Strategian neljä kärkeä

 1. osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
 2. raikas ja kasvava elinvoima
 3. resurssien viisas käyttö
 4. liikuntapääkaupunki

Strategiakärkien toteuttamiseksi on kirjattu 23 teemaa, joiden toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Strategiakärjet ja teemat linjaavat lähivuosien tahtotilan.

Kuva
Jyväskylän keskusta kesällä Kauppakadun ja Kilpisenkadun kulmalta.
Finnish

Päätöksenteko, valtuuston tehtävät karuselliin

28.08.2018

Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Se päättää mm. kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista.

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali
Finnish

Päätöksenteko, valtuuston tehtävät

28.08.2018

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää mm.

 • kuntastrategiasta
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitoksille asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa määrätään mm. toimielimistä ja eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tarkastuslautakunta vastaa valmistelusta, joka koskee valtuustossa päätettäviä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia asioita.

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali
Finnish