Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 21.4.2022

22.04.2022
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.4.2022 asiat esityslistan mukaisesti, mutta Asiaan 36 eli Ilmoitusasioihin lisättiin kohta 6 ”Henkilökohtainen apu Jyväskylässä”.

 

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöksenteko
päätös
Kuva
Puheenjohtajan kokousnuija kaupungintalon kokoushuoneessa. Kuva Elina Gråsten

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Väkkärätien palvelutalon rakentamiseen ja tilojen vuokraukseen

14.04.2022
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy suunnittelee palvelutalon rakennuttamista Väkkärätielle ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan ja kehitysvammaisten asumisyksikön käyttöön. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon hankkeesta, jonka jatkopäätökset siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarvitaan hankkeen rahoituksen anomiseen Asumisen rah

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
hyvinvointialue
asumispalvelut
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Henkilöliikennepalveluiden kilpailutus ja lastensuojelun virat esillä seuraavassa sosiaali- ja terveyslautakunnassa

18.02.2022
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 24.2. muun muassa henkilöliikennepalveluiden kilpailutusta ja virkojen perustamista lastensuojelun palveluihin.

Jyväskylä osallistui maakunnalliseen henkilöliikennepalveluiden hankintaan, jonka tuloksena maakunnallinen sote-henkilöliikenteen välitys- ja kulje

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 10.2.2022

11.02.2022
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asiat esityslistan mukaisesti mutta liitti pöytäkirjaan muutamia kommentteja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.2.2022 asiat esityslistan mukaisesti, mutta halusi lisätä seuraavat kommentit:

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelmaan ja Kestävän kasvun hankehakuun

04.02.2022
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 10.2. edellisen kokouksen listalta poistetun vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelman erillisohjelmineen. Lisäksi kokoukseen tuodaan pöydältä osallistuminen Keski-Suomen Kestävän kasvun ohjelman RRF-hakuun ja hankkeen hallinnointiin.

Lautakunnan lausuntotekstissä todetaan, että kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen ja siihen liittyvä suunnitelma- ja ohjelmatyöskentely on laajas

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelmaan ja siihen liittyviin erillisohjelmiin

14.01.2022
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 20.1. Teams-kokouksessaan asialistan laajimpana aiheena vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelmaa ja sitä konkretisoivia erillisohjelmia.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin.

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut
hyvinvointi
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti talousarvion valmistelun iltakoulussaan

13.08.2020
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käynnisti talousarviovalmistelun osaltaan tänään pidetyssä iltakoulussa. Lautakunta kävi periaatteellista keskustelua siitä, miten kehyksessä edellytetyt 4,4 miljoonan euron säästöt voidaan talousarviossa saavuttaa.

Tilannetta haastaa se, että tänä vuonna budjetti on ylittymässä palveluiden osalta muun muassa erikoissairaanhoidon kustannuskasvun sekä oman toimi

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
Kuva
Puheenjohtajan kokousnuija kaupungintalon kokoushuoneessa. Kuva Elina Gråsten

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 28.5.2020 olleesta kokouksesta

28.05.2020
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kokouksessaan myönteisen lausunnon Sairaala Novan tilojen vuokraamisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Tiloihin siirtyy ensi vuoden alussa mm. Kuokkalan ja Keskustan väestön lääkäri- ja hoitajavastaanotot. Lautakunta päätti kokouksessa myös Huhtasuon terveysaseman palveluiden kilpailutuksen käynnistämisestä ja tarkensi etälääkärivastaanotoista perittävien maksujen periaatteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lausunto Sairaala Novan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrasopimuksesta

Sosiaali- ja

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut
avoterveydenhuolto
Kuva
Puheenjohtajan kokousnuija kaupungintalon kokoushuoneessa. Kuva Elina Gråsten