Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 22.4.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Kivistön työväentalon korttelin asemankaavan muutoksen. Muutos mahdollistaa uuden päiväkodin, asuinkerrostalon ja päivittäistavarakaupan toteuttamisen Halssilaan käytöstä poistuneen Kivistön työväentalon kortteliin.

Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun ja yksityisen maanomistajan hakemuksista.

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 18.3.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan mm. kevään 2024 talousarviomuutokset ja Kauramäki II:n asemakaavan. Lisäksi käsiteltiin 3 vastausta valtuustoaloitteisiin. Kahdesta vastauksesta myös äänestettiin.

Kevään 2024 talousarviomuutokset hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kevään 2024 talousarviomuutokset.

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Harjun stadionin tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Harjun stadionin tarkennetun hankesuunnitelman äänestyksen jälkeen. Valtuusto päätti myös käynnistää yleiskaavan 2050 laatimisen. Yleiskaavan tarkoitus on ohjata Jyväskylän yhdyskuntarakenteen kehitystä seuraavina vuosikymmeninä.

Harjun stadionin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Harjun stadionin uuden hankesuunnitelman ja laajennuksen äänesty

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
Kuva
Havainnekuva Harjun urheilukentältä ja katsomosta. Kuva Uki Arkkitehdit Oy

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisena viiden äänestyksen jälkeen. Talousarvio sisältää lähes 20 miljoonan euron sopeutustoimet.

Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kaupunginhallituksen pohjaesityksen mu

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
talousarvio
päätös
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 6.11.2023 vuoden 2024 veroprosentiksi 8,0 %

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen Jyväskylän kaupungin ensi vuoden tuloveroprosentiksi 8,0 %. Päätöksen myötä veroprosentti nousee tästä vuodesta 0,64 %:a. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia. Lisäksi valtuusto kävi talousarvion lähetekeskustelun kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 päätettiin 8 %

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
talousarvio
vero
päätös
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.9.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Hippos-hankkeen vaiheistamisen. Älylän pitkään valmisteilla ollut asemakaavan muutos hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippos-hankkeen vaiheistamisen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippos-hankkeen vaiheistuksen ja että a

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.8.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto kävi pitkän keskustelun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta ja äänesti siitä kaksi kertaa. Jyväskylän talouden ja toiminnan puolivuosikatsaus hyväksyttiin ilman puheenvuoroja.

Jyväskylän kaupungin talouden ja toiminnan puolivuosikatsaus merkittiin tiedoksi ilman keskustelua

Jyväskylän kaupunginvaltuusto merkitsi

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 29.5.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. arviointikertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Runsasta keskustelua herättänyt Pitkäkatu 25:n kaavamuutos hyväksyttiin useiden äänestysten jälkeen.

Jyväskylän kaupungin arviointikertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 osalta

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi

Asiasanat:  
kaupunginvaltuusto
valtuusto
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson