Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää 30.11.2023 ensi vuoden jätetaksasta

Jätelautakunta saa torstaina 30.11. käsiteltäväkseen vuoden 2024 jätetaksaesityksen. Jätetaksaluonnosta on käsitelty lautakunnassa syksyllä 2023, ja se on ollut julkisesti nähtävillä. Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Perusmaksuun esitetään maltillista korotusta

Ehdotettu asuinhuoneistokohtainen perusmaksu vuonna 2024 (arvonlisävero 0 prosenttia):

Asiasanat:  
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jätehuolto
Kuva
jäteauto tyhjentämässä jäteastioita. Kuva Mustankorkea Oy

Jyväskylän seudun jätelautakunnan käsittelyssä ensi vuoden jätetaksaluonnos

Jätelautakunta saa torstaina 5.10. käsiteltäväkseen vuoden 2024 jätetaksaluonnoksen. Jos esitys hyväksytään, taksaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin myös asukkaat voivat lausua sitä koskevia mielipiteitään. Lopullinen päätös jätetaksasta tehdään jätelautakunnan kokouksessa 30.11.

Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kulj

Asiasanat:  
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jätehuolto
ympäristö
Kuva
Rekat parkissa. Kuva Mustankorkea Oy

Kompostitarkastuksissa sai myös neuvoja ja opastusta kompostointiin

Kompostitarkastukset on tältä vuodelta saatu tehtyä Jyväskylän seudulla. Tarkastuksia tehtiin kesän aikana kaikissa Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa sekä Toivakassa.

Tarkastusta omalle kompostorille oli jopa odotettu 

Kompostitarkastuksiin suhtauduttiin myönteisesti ja kiinnostuneesti.

Asiasanat:  
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jätelautakunta
ympäristö
jätehuolto
ympäristönsuojelu
Kuva
Kaksi maapallon muotoista vihreää kompostoria. Kuva Saana Minkkinen

Kompostointi

Kompostointi Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa

Jos kompostoit asumisessa syntyvät biojätteesi, tee kompostoinnin alkaessa Mustankorkean verkkosivuilla kompostointi-ilmoitusIlmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vakituisesti asuttuja ja vapaa-ajan kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan.

jätehuolto

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 12.5.2022

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.5. asiat esityslistan mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät

Asiasanat:  
jätehuolto
Jyväskylän seudun jätelautakunta
kokous
päätös
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jätteetön Jyvässeutu 2030

Jyväskylän seudulle on laadittu jätepoliittinen ohjelma, jolla linjataan jätepoliittisia tavoitteita seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ohjelman visiona on jätteetön Jyvässeutu 2030. Eli vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä - laajalla yhteistyöllä. Jätepoliittinen ohjelma muodostuu neljästä tavoitteesta, kunkin tavoitteen indikaattorista ja toimenpiteistä.

Tavoite 1: Jätteen synnyn vähentäminen

Jätteen määrän vähentäminen on ensisijainen tavoite kaikessa toiminnassa. Se tarkoittaa, että jätettä ei synny edes kierrätettäväksi. 

jätehuolto
Kuva
Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030. Piirroskuvassa jäteauto, jäteastia, kerrostaloja. Kuva Kaisa Ristimella

Usein kysyttyä jätehuollosta

Onko kiinteistöni kuuluttava jätehuoltoon?

Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat kaikki kiinteistöt, niin vakituiset kuin vapaa-ajan asunnotkin. Jätehuolto järjestetään kiinteistölle hankkimalla sekajätteelle ja biojätteelle oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia, jotka tyhjennetään säännöllisesti. Biojätteen voi myös kompostoida.

jätehuolto

Jätehuollon kuulutukset

Jätetaksa 2024

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 30.11.2023 vuoden 2024 alussa voimaan tulevan jätetaksan ja TSV-jätetaksan. Taksa-asiakirjat ovat nähtävillä 12.1.2024 saakka osakaskuntien ja jätelautakunnan verkkosivuilla.

Jätetaksa 2024 (pdf)

TSV-jätetaksa 2024 (pdf)

jätehuolto

Lietehuolto

Tilaa tyhjennys

Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa kiinteistön haltija tilaa ja huolehtii itse saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden lietetilojen tyhjennyksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Yrityksen tulee olla hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Yritys laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

jätehuolto

Jätehuollon lomakkeet

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Hakeminen 31.12.2023 asti

Omakotitalon sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää tietyin ehdoin kahdeksaan (8) viikkoon, kun syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa ja jätteiden on mahduttava hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan.

jätehuolto
sekajäte
kompostointi

Jätetaksa

Jätetaksan hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Jätetaksa sisältää kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon maksut. Näitä ovat esimerkiksi jätehuollon perusmaksu, jäteastioiden tyhjennysmaksut sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottomaksut. Jätemaksujen laskutuksen hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Jätetaksa 2023 (pdf)

jätehuolto

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.


Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset, jotka ovat voimassa 1.4.2020 alkaen.
 

jätehuolto

Jätehuollon valvontatehtävät

Jätehuollon valvontatehtävistä vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset hoitavat jätehuollon valvontaa, tarkastuksia ja lupa-asioita. Heille voi ilmoittaa muun muassa roskaantuneesta alueesta tai luvattomasta jätteenpoltosta.

Valvontaviranomaisten yhteystiedot.

jätehuolto

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät hoitaa Jyväskylän seudun jätelautakunta. Jätelautakunta on Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta. Lautakunnan toimialueella on noin 170 000 asukasta.

Jätelautakunnan tehtävät

Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää toimialueellaan jätelain mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuolto alueella järjestetään.

jätehuolto

Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät toteuttaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Yhtiön omistajakunnat ovat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka.

Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

jätehuolto

Jätehuollon yhteystiedot

Palvelutehtävät

Mustankorkea Oy

Neuvonta ja sähköinen asiointi 
asiakaspalvelu[at]mustankorkea.fi
laskutus[at]mustankorkea.fi
p. 010 325 3900, arkisin ma-pe klo 9-15
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä

Mustankorkean jätekeskus
Avoinna arkisin ma-pe 7-19, la 9-14 (touko-elo)
Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

jätehuolto

Jätehuolto

Taloyhtiöiden omien jätekatosten tai -tilojen sijaan Kankaalla jätehuolto on järjestetty yhteisesti alueelliseen syväkeräykseen perustuen. Jätepisteet sijoitellaan niin, että ne ovat hyvin saavutettavissa eri suunnista. Yhteisratkaisu säästää tilaa ja piha-alueet vapautuvat oleskeluun. Käytössä oleva syväkeräysjärjestelmä tuo myös tehokkuutta ja turvallisuutta huoltoliikenteen vähentyessä. Jätehuollosta vastaa Kankaan Palvelu Oy

jätehuolto
Jyväskylän Kangas