Hyppää pääsisältöön
Kuva
Oppilaat istuvat lattialla ja pelaavat, yksi poika nojaa punaiseen jumppapalloon / Hanna-Kaisa Hämäläinen

Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin kaikissa Suomen perusopetuksen kouluissa käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016 ja vuosiluokilla 7–9 porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Opetussuunnitelma ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opiskelussa korostetaan erilaisten taitojen oppimista, joita vaihtuvat sisällöt tukevat. Myös arviointi kohdistuu taitoihin ja sitä tukemaan on laadittu jokaiselle tavoitteelle oma hyvän oppimisen kriteeri.

Kaikille vuosiluokille yhteisenä tavoitteena ovat laaja-alaiset osaamisen taidot, jotka ovat liitetty jokaisen oppilaineen tavoitteisiin.

Yli oppiainerajat ylittävää kokonaisvaltaista oppimista, monialaista oppimista, oppilaat ja opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden (nuorisopalvelut, kirjastot, museot, järjestöt, yhdistykset) kanssa.

Opetussuunnitelma 1-9 vuosiluokkien sekä kaikkia koululaisia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta

Jyväskylän kaupungin kouluissa noudatettava kulttuuriopetussuunnitelma-Kompassi

Lue Kasvun ja oppimisen blogista, kuinka Puuppolan koulun oppilaiden juhlalehti 130-vuotiaalle koululle oli osa monialaista oppimiskokonaisuutta: 

Koulun juhlalehteä tehtiin osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia

 

Kuva
Oppilaita aapiset kasvojen edessä
Asiasanat:  
ops