Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset soittavat kitaroilla

Jyväskylän kouluissa 1.-9.-vuosiluokkien oppilaille on tarjolla maksuttomia kerhoja. Kerhot kokoontuvat yleensä koulupäivän jälkeen. Lisäksi tarjolla on liikunnallisia, pitempiä välitunteja koulupäivän aikana sekä pienille koululaisille suunnattua virikkeellistä aamutoimintaa. Kerhotoimintaa järjestävät perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- tai nuorisopalvelut sekä urheiluseurat ja yhdistykset. 

Koulun kerhotoiminta on määritelty perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa.  Kerhotoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä, tukee harrastamisen mahdollisuuksia sekä vähentää yksinäisyyttä. Oppilaat pääsevät vuosittain mukaan suunnittelemaan kerhojen sisältöä. 

Lukuvuonna 2020-2021 kerhotoimintaa järjestetään kouluilla koulun ja Jälkkärin henkilökunnan vetämänä. Syksyllä 2020 käynnistyvien kerhojen tiedot löytyvät koulujen nettisivuilta. 

Koulut

Kerhotoiminnan tavoitteet:

  • saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää.
  • jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen läpi koko perusopetuksen.
  • kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.
  • syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja.
  • hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista.
  • lisätään oppilaiden osallisuutta
  • vakiinnutetaan koulun ja muiden toimijoiden yhteistyö lasten ja nuorten parhaaksi

Lisätietoja:
Sami Talvensola
puh. 040 704 4821
sami.talvensola[at]jyvaskyla.fi
ja koulujen nettisivuilta