Hyppää pääsisältöön
Kuva
Värikyniä maalattu pöydän pintaan

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän perusopetuksen koulujen toimintaan lukuvuonna 2021-2022. Sivu päivittyy tilanteen mukaan.

Yleisiä ohjeita 

 • Kouluun tullaan vain terveenä. Kts. alle 12-vuotiaiden ohjeistus flunssaoireista
 • Opetus järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti. 1.-6. luokkien opetusryhmät pyritään pitämään omina ryhminään ja mahdollisuuksien mukaan toisistaan erillään. Taito- ja taideaineiden ja valinnaisaineiden opetusryhmät voivat olla sekaryhmiä. 
 • Vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan. 
 • Koulukuljetukset järjestetään normaalisti. Kuljetuksissa noudatetaan yleisiä hygieniasääntöjä. 
 • Arviointikeskustelut järjestetään etäyhteydellä.
 • Opetuksen henkilökunta käyttää työpaikalla maskia tai visiiriä.
 • Maskeja suositellaan käytettävän 6.–9. luokilla. Mikäli kyseessä on 5.–6.-luokkalaisten yhdysryhmä, maskeja käyttävät opetuksen aikana myös 5.-luokkalaiset. Oppilas saa maskit koululta, mutta myös omia maskeja saa käyttää. 
 • Opetuksen järjestäjällä on velvoite tarjota jokaisena koulupäivänä oppilaalle kouluateria. Karanteeniin asetetut ja etäopetuksessa olevat oppilaat saavat ateriakassin. Koulut ohjeistavat perheitä tarkemmista järjestelyistä etäopetukseen siirtymisen yhteydessä.
 • Koulujen välisiä tapahtumia, retkiä tai leirikouluja ei järjestetä syyslukukauden aikana.

Kerhotoiminta ja Jälkkäri

 • Kouluilla järjestetään kerhotoimintaa. Kerhoja ohjaavat koulun oma henkilökunta ja Jälkkärin ohjaajat.
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriä järjestetään normaalisti, ennalta sovituissa pienryhmissä. Jälkkäri-päivä sisältää mahdollisimman paljon ulkoilua, koulun pihassa ja lähimaastossa. Välipala syödään omassa pienryhmässä, porrastetusti. 
   
 • Iltapäivätoiminnan maksuun myönnetään alennus lapsen karanteenin tai eristyksen ajalta. Alennus määräytyy lapsen poissaolopäivien ja toimintasopimuksen mukaisesti. 
  130 euroa/kk toimintamaksu: Jos lapsella on kalenterikuukauden aikana läsnäolopäiviä enintään 10 päivää, on Jäkkäri-maksu 75 euroa/kyseiseltä kuukaudelta. Jos läsnäolopäiviä on 11 - 12 päivää kuukaudessa, on kuukausimaksu tuolloin 90 euroa.
  90 euroa/kk toimintamaksu: Jos lapsella on läsnäolopäiviä enintään kuusi kuukauden aikana, on maksu 45 euroa/kk.
  Pienituloisuuteen perustuva puolitus ei vaikuta maksualennuksiin, vaan niissäkin huomioidaan karanteenin tuomat lisäalennukset.

Ulkopuolisten vierailut kouluissa

 • Koulun ulkopuolisten ihmisten liikkumista kouluilla on rajoittu. Vanhempien kanssa suositaan etätapaamisia. 
 • Jos yli 12-vuotias henkilö saattaa lapsia kouluun ja kohtaa tiloissa muita yli 12-vuotiaita, tulee hänen käyttää kasvomaskia. Myös koulujen tiloissa ilta-aikaan järjestettävillä harrastuskursseilla tai esimerkiksi vanhempainillassa käytetään kasvomaskeja.

Ohjeita oppilaan poissaoloon

 • Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.     
 • Oppilas voi palata kouluun, jos koronatestitulos on ollut negatiivinen ja oireilu on selvästi vähenemässä.
 • Oireeton oppilas voi tulla kouluun, vaikka oppilaan perheenjäsenellä on koronaan sopivia oireita. Karanteeni asetetaan vain, jos perheessä on positiivinen koronatestitulos.
 • Koulu ei voi vaatia oppilaalta koronatestiä, mutta sairaana oppilas ei voi tulla kouluun. 
   
 • Allerginen oireilu: Jos oppilaan oireet lieventyvät allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi oppilas palata kouluun. Jos taas lääkitys ei ole lievittänyt oireita, tulee hakeutua testiin, eikä voi tulla kouluun.
 • Lapsella on infektioastma, joka lääkityksenkin jälkeen on pitkittynyt nuhana. Aiempi koronatesti on ollut negatiivinen. Oppilas voi tulla kouluun, jos oireet ovat kuitenkin lieventyneet lääkityksellä
  Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

 Oppilashuollon palvelut

 • Kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse tiistaiaisin ja torstaisin klo 10-11. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 
 • Lähitapaamisiin tullaan vain terveenä ja tapaamisessa huomioidaan turvavälit sekä hyvät hygieniakäytänteet. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, toteutetaan tapaaminen etäyhteyksillä.
 • Perhetapaamiset, verkostotapaamiset ja muut koululla ja oppilaitoksilla järjestettävät monialaiset palaverit voidaan pitää joko paikan päällä oppilaitoksella turvallisuusnäkökulmat huomioiden tai tarvittaessa etäyhteyksillä.