Hyppää pääsisältöön
Kuva
Karttoja ja dokumentteja pöydällä

Hae asemakaavamuutosta sähköisesti!

Tutustu myös

Ensiaskeleet taloyhtiön lisä- ja täydennysrakentamisessa -ohje [pdf, 2,1 Mt]

Asemakaavan muutosta haetaan esimerkiksi tilanteessa, jossa maankäytön tarpeet muuttuvat tai kaipaavat päivittämistä. Tyypillisiä kaavamuutosta edellyttäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi käyttötarkoituksen muutokset sekä rakennusalojen ja -oikeuksien uudelleenjärjestelyt. Asemakaavan käyttötarkoitus muuttuu, kun vaikkapa rivitalotontille halutaan rakentaa omakotitaloja. Maastosta johtuvien haasteiden vuoksi voi olla tarpeellista muokata kaavassa osoitettuja määräyksiä, jolloin rakennusaloja ja -oikeuksia järjestellään uudella tavalla.

Aina ei tarvita kaavamuutosta

Kaikki muutokset eivät kuitenkaan edellytä asemakaavan muuttamista, vaan ne voidaan käsitellä esimerkiksi poikkeuslupamenettelyllä. Ennen kaavamuutoksen hakemista hakijan tuleekin selvittää, tarvitaanko asemakaavan muutosta ylipäätään. Asemakaavamuutoksen tarpeellisuuden arvioinnissa auttavat asemakaavoituksen kaavasuunnittelijat. Ennen kaavamuutoshakemuksen täyttämistä ota yhteyttä asemakaavoitukseen.

Asemakaavamuutosprosessi ja hinnoittelu

Asemakaavan muutosta voi hakea sähköisesti. Asemakaavan muutoshakemuksen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemuksen täyttämällä ja lähettämällä hakija sitoutuu maksamaan Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen hinnaston mukaisen veloituksen. Kaavoitusmaksu laskutetaan kahdessa erässä: aloituskokouksen jälkeen maksettavaksi erääntyy viiden sadan euron suuruinen aloitusmaksu ja loppusumma maksetaan kaavamuutoksen vahvistuttua. Aloitusmaksua ei palauteta, mikäli asemakaavan muutos peruutetaan hakijan toimesta.

Vastaanotetut kaavamuutoshakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja ne käydään läpi kuukauden ensimmäisessä asemakaavoituksen suunnittelukokouksessa. Suunnittelija ottaa yhteyttää hakijaan aloituskokouksen järjestämiseksi. Aloituskokouksessa käydään läpi kaavahankkeen lähtökohdat ja aikataulu. Varsinainen kaavan suunnittelutyö käynnistyy aloitusmaksun maksamisen jälkeen.

Huomioithan, että jos kaavahanketta ei käynnistetä hakijasta johtuvasta syystä kolmen vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä, katsotaan hakemus vanhentuneeksi.

Maankäyttösopimukset asemakaavamuutoksissa

Yksityisten omistamaa maata kaavoitettaessa laaditaan kaupungin ja maanomistajan kesken kaavan toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus. Sopimuksella sovitaan osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus voidaan tehdä, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimuksen tulee olla allekirjoitettu, hyväksytty ja lainvoimainen ennen kaavan hyväksymistä.