Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä
p. 050 5999 545, lasse.leppa[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialajohtaja Erja Saarivaara
p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
p. 050 554 7167, meri.lumela[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäisestä MAL-sopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.  

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. 

Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Tavoitteena on, että sopimukset hyväksytään seudun kuntien valtuustoissa kesään 2021 mennessä. 

Lue lisää MAL-sopimuksesta:

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031
Ympäristöministeriön maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä
p. 050 5999 545, lasse.leppa[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialajohtaja Erja Saarivaara
p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
p. 050 554 7167, meri.lumela[at]jyvaskyla.fi