Jätehuollon kuulutukset

KUULUTUS 3.12.2019

Jätetaksa ja TSV-jätetaksa 1.1.2020 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 28.11.2019 vuoden 2020 alussa voimaan tulevan jätetaksan ja TSV-jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksa sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Taksa-asiakirjat on nähtävillä 2.1.2020 saakka osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/kuulutukset
Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 2.1.2020 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoa: Kari Ström, puh. 014 266 5139

Jyväskylän seudun jätelautakunta

 

Jätetaksa 2020

TSV-jätetaksa 2020

 

 

 

KUULUTUS 3.12.2019

Jätehuoltomääräysten luonnos nähtävillä

Jätehuoltomääräyksiä päivitetään vastaamaan muuttunutta jätelainsäädäntöä ja samalla niihin tehdään tarpeellisia muutoksia valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Useita kiinteistöjen jätehuoltopalveluita koskevia määräyksiä täsmennetään saatujen käytännön kokemusten ja palautteiden perusteella.

Keskeisimpänä muutoksena esitetään muovipakkausten erilliskeräyksen aloittamista vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Muovipakkausten keräys alkaa tammikuussa 2021. Myös sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisen periaatteita muutetaan aiempaa joustavammiksi. Jatkossa yhä useampi kotitalous voi saada pidennetyn kahdeksan viikon tyhjennysvälin.

Jätehuoltomääräysten luonnos ja perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä 3.12.2019–17.1.2020 osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/maaraykset sekä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on vaikutus, on mahdollisuus jättää jätehuoltomääräysten luonnoksesta mielipide 17.1.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja: Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 tai Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153.

Jyväskylän seudun jätelautakunta

 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset - Luonnos

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut - Luonnos

 

KUULUTUS
21.11.2019

Hallinto-oikeuden päätös Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 8.11.2019 antanut päätöksen nro 19/1158/2, Dnro 01314/18/5149, Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa valitusasiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä 21.11.–21.12.2019 välisen ajan Jyväskylän kaupungin ja Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
jatelautakunta@jyvaskyla.fi
jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019

 

Jätetaksa- ja TSV-jätetaksaluonnokset vuodelle 2020

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa ja TSV-jätetaksa. Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksaluonnos sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville jätteille (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet). TSV-jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan toissijaisella järjestämisvastuulle kuuluville jätteille.

Taksaluonnokset ovat yleisesti nähtävillä 24.9.–24.10.2019 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 24.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Lue tästä: jätetaksaluonnos
Lue tästä: TSV-jätetaksaluonnos

Asiasanat: