Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätelautakunnan kokoukset syksyllä 2020

10.9.
8.10.
3.12.

Tulevat kokoukset 2021

11.2.
29.4.

Jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Jätelautakunnan toiminta perustuu kuntien tekemään yhteistyösopimukseen. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta. Lautakunnan toimialueella on noin 170 000 asukasta.

Jätelautakunnan tehtävät

Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää toimialueellaan jätelain mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuolto alueella järjestetään.

Jätelautakunnalle kuuluvia keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä poikkeamisesta päättäminen
  • jätetaksan hyväksyminen
  • jätemaksujen määrääminen ja jätemaksua koskevien muistutusten käsitteleminen
  • jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen ja jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen
  • kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteiden asianmukaisuuden seuraaminen

Jätehuollon viranomaistehtäviin liittyvät päätökset tekee jätelautakunta – yksittäisten asukkaiden jätehuoltoasioissa päätösvalta on jätehuollon viranhaltijalla.

Jätelautakunnan kokoonpano ja kokoukset

Jätelautakunnassa on 9 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnat nimeävät jäsenet lautakuntaan.

Jätelautakunnan kokoonpano sekä kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Jätehuollon palvelutaso

Jätelautakunta on hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2018-2021. Palvelutasossa määritellään jätehuollon järjestäminen yhtenäisesti koko toiminta-alueelle ja asetetaan tavoitteet palveluiden kehittämiselle.
 
Jätehuollon palvelutaso 2018–2021 (pdf)

Jätepoliittinen ohjelma

Jätelautakunta on aloittanut jätepoliittisen ohjelman suunnittelun yhteistyössä osakaskuntien ja Mustankorkea Oy:n kanssa. Tavoitteena on linjata jätehuollon strategiset tavoitteet, jotka toimivat suunnannäyttäjänä aina vuoteen 2030 saakka. Kunnat ovat nimenneet jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään kaksi luottamushenkilöä sekä viranhaltijan. Keväällä 2021 valmisteluun otetaan mukaan muita sidosryhmiä sekä kuntalaisia. Jätepoliittisen ohjelman tulee hyväksymään kuntien valtuustot.

Asiasanat: