Jyväskylän seudun jätehuolto

Ota yhteyttä

jatelautakunta@jyvaskyla.fi

014 266 0178
ma-to klo 9-15
(numeroon saapuvat puhelut tallennetaan)

Ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen, kun

  • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon
  • teet muistutuksen jätemaksusta (asuinkelvottomat rakennukset)
  • tarvitset pidempiaikaista jätehuollon keskeytystä
  • ilmoitat Toivakassa olevan kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä
  • ilmoitat jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä

Jätehuolto järjestetään Jyväskylän seudulla yhteisesti Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Yhtiö vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteiden asianmukaisuutta. Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien yhteinen toimielin.

Jätehuollon valvontatehtävistä vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Eri toimijoiden yhteystiedot.

 

Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka
Asiasanat: