Jyväskylän seudun jätehuolto

Ajankohtaista

Muovipakkausten erilliskeräysvelvoite alkaa 1.1.2021

Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.4.2020. Muovipakkausten erilliskeräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä alkaa tammikuussa 2021.

Mustankorkea tiedottaa käytännön järjestelyistä ja aikataulusta tarkemmin tämän vuoden aikana.

Laukaan jätekuljetukset muuttuvat 1.4.2020 alkaen 

Laukaan kunnan alueella jätteenkuljetukset siirtyvät kuntien omistaman jäteyhtiön Mustankorkea Oy:n hoidettaviksi 1.4.2020 alkaen. Siihen saakka jätteenkuljetukset hoidetaan kuten nykyisin eli kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksestä valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. 

Jätehuolto järjestetään Jyväskylän seudulla yhteistyönä. Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Yhtiö vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumista. Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien yhteinen toimielin.

Jätehuollon valvontatehtävistä vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Eri toimijoiden yhteystiedot löytyvät kootusti Asioiminen-sivulta.

Asiasanat: