Jyväskylän seudun jätehuolto

Joko sinä lajittelet biojätteet?

Jätteiden lajittelu on ympäristöteko. Kiitos, kun lajittelet!

Kiinteistöjen jätehuoltoa seurataan aktiivisesti

Miten mökilläsi käsitellään jätevettä?

Omistatko kesämökin? Jyväskylän seudun jätelautakunta tarvitsee mökkiläisten apua jätevesijärjestelmään liittyvän rekisterin päivityksessä, joten ilmoita mökilläsi oleva järjestelmä pikimmiten. Iso kiitos avustasi jo etukäteen.

Ilmoita jätevesijärjestelmästä

Muovipakkausten erilliskeräysvelvoite alkaa 1.1.2021

Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2020. Muovipakkausten erilliskeräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä alkaa tammikuussa 2021.

Mustankorkea tiedottaa käytännön järjestelyistä ja aikataulusta tarkemmin tämän vuoden aikana.

Jätehuolto järjestetään Jyväskylän seudulla yhteisesti Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Yhtiö vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteiden asianmukaisuutta. Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien yhteinen toimielin.

Jätehuollon valvontatehtävistä vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Eri toimijoiden yhteystiedot.

 

Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka
Asiasanat: