Skip to main content
Image
Kolme tyttöä istuvat rivissä leikkitelineessä

Jyväskylässä varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa. Toimintaa ohjaavat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta että yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin

Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen Hyvä alku

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, helpottaa Hyvä alku –käytäntö uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta ja tutustumiskäynneistä päiväkotiin tai perhepäivähoitajan luokse. Vanhempi voi olla myös alkuvaiheessa lapsen mukana uudessa ryhmässä.

Vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus

Monikielisten lasten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huomioidaan lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä suomen kielen oppiminen. Varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä -opetus eli S2-opetus toteutetaan arjen toimintaan sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä ohjatussa toiminnassa. Esiopetusikäiset lapset voivat saada oman äidinkielen opetusta.

Vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus:

  • Taru Kivijärvi, pedagoginen asiantuntija p. 050 545 7127
  • Katri Manninen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 050 312 5296
  • Sari Laitinen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 050 472 7070

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja erityisavustajia. Erityisopettajien yhteystiedot löytyvät päiväkotien verkkosivuilta.

Varhaiserityiskasvatusta koordinoiva tiimi

  • Taru Kivijärvi, pedagoginen asiantuntija varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, tiimin vastaava, p. 050 545 7127
  • Minna Laiho, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 050 343 6368
  • Sari Rannila, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija p. 050 368 0162 
  • Marja Koljonen, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija p. 050 341 9083
  • Jonna Suominen, palvelukoordinaattori, p. 050 564 8066