Skip to main content
Image
Jyväskylän perhekeskusverkostot, kuvakollaasi lapsista, nuorista ja lapsiperheistä.

Ajankohtaista

Perhekompassin chat

avoinna maanantaisin klo 8-12
osoitteessa www.jyvaskyla.fi/perhekompassi

Voit keskustella nimettömänä lapsiperheen arjen asioita ja kysyä neuvoa erilaisiin tilanteisiin.

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys?

Perhekeskustoiminta yhdistää lapsiperheiden arjen verkostot ja lapsiperhetoimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä. Jyväskylässä perhekeskustoiminta tapahtuu verkostomaisesti yhdellätoista asuinalueella. Perhekeskusverkostot kokoontuvat noin neljää kertaa vuodessa. Verkostoissa on koolla Jyväskylän kaupungin, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisen lapsiperhetoimijoita sekä alueen asukkaita.
Lapsiperhetoimijoilla tarkoitetaan muun muassa neuvolaa, varhaiskasvatusta, koulua, perheneuvolaa, kotipalvelua, perheohjausta, perhekerhoja ja harrastustoimintaa. Alueen asukkaat ovat tervetulleita perhekeskusverkostojen kokouksiin.

Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista sekä yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella. Kun toimijat tuntevat toisensa, voidaan paremmin suunnitella alueen ja sen asukkaiden tarpeiden mukaista toimintaa. Näin asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja sujuvasti, lähellä omaa arkeaan.

Perhekompassi on osa perhekeskustoimintaa

Perhekompassi on sähköinen palveluopas, johon on koottu lapsiperheille suunnattuja julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita ja toimintaa. Palveluiden ja toimintojen lisäksi Perhekompassista löytyy perhekeskusverkostojen kokousaikataulut ja muistiot.

Perhekeskusverkostotyötä voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa "Jyväskylän Perhekompassi".

Perhekompassi -ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille

Perhekompassi jalkautuu asuinalueille. Ajankohdat löytyvät Perhekompassin nettisivuilta. Perheet ja alueen lapsiperhetoimijat voivat tulla juttelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta, jos esimerkiksi pohtivat, kehen ottaa yhteyttä tai mikä olisi oikea apu ja tuki perheen tilanteeseen. Mieltä askarruttavia tilanteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatus, ihmissuhteet, vanhempien oma jaksaminen ja voimavarat, kodin pelisäännöt tai arjen pulmatilanteisiin liittyvät asiat.

Tarvittaessa perhekeskustyöntekijä voi tapaamisessa arvioida perheen kotipalvelun tarvetta ja myöntää kotipalvelua hetkellisesti akuutteihin tilanteisiin. Tapaamisessa voidaan myös tehdä esimerkiksi yhdessä varhaisen tuen perheohjauksen hakemus ja miettiä muita perheen tilanteeseen sopivia palveluita tai vaikka sopivia alueelta löytyviä kerhoja ja harrastuksia.

Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen p. 050 338 9810
Perhekeskustyöntekijä Hanna Leveelahti p. 050 351 8621