Jyvšskylšn seutu - ihmistš varten Etusivulle

Uutinen

1.7.2019 alkaen nuohooja valitaan vapaasti yksityisiltä markkinoilta
Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaki muuttui 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistettiin velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Laissa oleva siirtymäaika umpeutui viimeistenkin nuohoussopimusten osalta kesäkuun lopussa. 1.7.2019 alkaen kaikkialla Keski-Suomessa kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan yksityisiltä markkinoilta. Huom! Kiinteistön omistajalla säilyy nuohousvelvoite kuten ennenkin. myös määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Mikä säilyy ennallaan:
- Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
- Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
- Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
- Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

Mikä muuttuu:
- Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
- Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
- Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
- Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
- Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

05.07.2019 klo 14.12


+
-