Jyvšskylšn seutu - ihmistš varten Etusivulle

Uutinen

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tilastot vuodelta 2018
Keski-Suomen pelastuslaitos


Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävämäärät kasvoivat vuonna 2018.


Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan- ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät selvästi edellisvuodesta. Hälytystehtäviä oli pelastustoiminnassa 814 kpl ja ensihoidossa1430 kpl enemmän kuin vuonna 2017.

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vuoden 2018 aikana 5 686 (4 872) kertaa sammutus-, pelastus-, vahingontorjunta- ja tarkastustehtäviin. Suluissa on kerrottu vuoden 2017 vastaavat tiedot. Tulipaloihin kohdistuvia hälytystehtäviä oli 805 kpl (588). Paloissa menehtyi neljä henkilöä ja loukkaantuneita oli yhteensä 31 henkilöä.

Rakennuspaloissa 128 kpl (122) ja rakennuspalovaaroissa 184 (174) kirjattiin yhteensä noin13 miljoonan euron vahingot. Kertomusvuonna oli myös normaalia enemmän suurpaloja: Kuhmoisissa paloi konehalli, Kyyjärvellä teollisuuskiinteistö, Pihtiputaalla navettarakennus, Jyväskylässä pienkerrostalo, kauppakeskus ja kiviveistämö, Laukaalla hakemurskain ja Jämsässä rivitalo

Lämmin ja kuiva kesä loi otolliset olosuhteet maastopaloille, joita kirjattiin 243 kpl (103).
Maastoa paloi kuitenkin √ʬĬĚvain√Ę¬Ä¬Ě n. 60 hehtaaria, joka on maastopalojen lukum√§√§r√§√§n n√§hden varsin kohtuullinen luku.

Vaikka kertomusvuonna selvittiin isoilta myrskyiltä, kirjattiin vahingontorjuntatehtäviä silti 493 kpl. Onneksi usein selvittiin myös pelkällä tarkastuskäynnillä. Tarkastustehtävien (paloilmoitin, -varoitin ja muita tarkastustehtäviä) kirjattiin yhteensä 1656 kpl. Keski-Suomen maakunnan ulkopuolella oleville pelastustoimen alueille suoritettiin 75 tehtävää ja vastaavasti saimme naapuriapua muilta maakunnilta 80 kertaa.

Pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet lisääntyvät vuosi vuodelta. Liikenneonnettomuuksia kirjattiin 955 (893). Viime vuosien haasteelliset keliolosuhteet ja kasvavat liikennemäärät ovat osaltaan vaikuttaneet negatiivisesti onnettomuuskehitykseen. Liikenneonnettomuustehtävissä toimivan henkilöstön työturvallisuus on valitettavasti samalla hieman heikentynyt. Tämä johtunee ihmisten välinpitämättömyyden lisääntymisestä liikenteessä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitotehtävät ovat lisääntyneet tasaisesti vuosittain valtakunnallisen trendin mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun ambulanssit hälytettiin vuoden 2018 aikana 29 867 (28 437) kertaa ensihoitotehtävälle. Vuoden 2018 ensihoitotehtävistä kiireellisiä A- ja B-kiireellisyysluokan hälytyksiä oli yhteensä 10 272

Ensihoitopalveluihin kuuluvia ensivastetehtäviä oli 994 tehtävää vuonna 2018. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, arvioimaan potilaan tilaa ja antamaan raportin tilanteesta ensihoitoyksikölle.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävät
Pelastuslaitoksen vuosittain suoritettavien valvontatehtävien toteuttaminen on perustuttava riskien arviointiin. Keski-Suomen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti yleisiä ja muita palotarkastuksia suoritettiin tavoitteiden mukaisesti yhteensä 2306 kpl.
Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten osalta ensisijainen valvontamenetelmä oli kohteiden haltijoiden suorittama paloturvallisuuden itsearviointi. Valvontalomakkeita lähetettiin 15 077 kpl, joista palautui kaikkiaan 70 %.
Turvallisuuskoulutusta ja muita turvallisuuteen liittyvää neuvontaa annettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 61 796 henkilölle kaikkiaan 709 eri tilaisuudessa. Turvallisuusviestintätilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Toteuma vuonna 2018 oli 22 % väestöstä. Erilaisia koulutus- ja turvallisuusviestintätilaisuuksia järjestettiin mm. paloasemilla, oppilaitoksissa, messu- ja muiden yleisötapahtumien yhteydessä.


Lisätietoja Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoimen tehtävistä vuodelta 2018 antaa pelastuspäällikkö Risto Helminen (050 373 3200) ja ensihoitotehtävistä ensihoitopäällikkö Mika Orrensuo (040 832 1510) sekä valvontatehtävistä riskienhallintapäällikkö Jouni Nurminen (0500 542 113).

09.01.2019 klo 14.01


+
-