Jyväskylän seutu - ihmistä varten Etusivulle

Uutinen

Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytysmäärät vuodelta 2017
Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tehtävät vähenivät selvästi ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Suluissa vuoden 2016 tiedot. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vuoden 2017 aikana 4 872 (5 404) kertaa sammutus-, pelastus-, vahingontorjunta- ja tarkastustehtäviin. Hälytysmäärä on pienin kahteentoista vuoteen ja maakunnallisen pelastuslaitoksen aloitusvuoden 2004 jälkeen hälytysmäärä on kolmanneksi pienin. Pelastuslaitoksen suorittamia ensihoitotehtäviä oli vuoden aikana 28 703 (28 437).

Yksityiskohtaisempi tarkastelu pelastustoiminnan tehtävistä tapahtumakunnittain onnettomuustyyppeineen löytyy Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/pelastuslaitos/tilastot

Lisätietoja Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoimen tehtävistä vuodelta 2017 antaa pelastuspäällikkö Risto Helminen (050 373 3200) ja ensihoitotehtävistä ensihoitopäällikkö Ville Salokangas (040 832 1510)

Turvallista vuotta 2018
Risto Helminen

03.01.2018 klo 12.37


+
-