Jyväskylän seutu - ihmistä varten Etusivulle

Uutinen

Ruohikkopalojen vaara on suuri - maastoa paloi yli 5 hehtaaria
Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että ruohikkopalovaroitus on voimassa ja avotulen teko kielletty Keski-Suomessa. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Jyväskylän ja Petäjäveden rajan tuntumassa Parkkolan kylällä paloi sunnuntaina iltapäivällä hieman yli viisi hehtaaria useamman maanomistajan maastoa. Maasto oli pääosin peltomaalla ollutta kuivaa heinikkoa, mutta tuli pääsi leviämään myös parivuotiseen taimikkoon. Sammuttamassa oli viidellä säiliöautolla vahvennettu pelastusjoukkue, jossa oli pelastusryhmiä Jyväskylästä, Kuohulta, Petäjävedeltä, Muuramesta ja Korpilahdelta.

Pelastuslain 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei siis saa tehdä ruohikkopalovaroituksen tai metsäpalovaroituksen vallitessa, muutoin kuin metsämaan kulotuksena työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa (Pelastuslaki 379/2011, 7-8 §).

Kiellon noudattamatta jättämisestä seuraa 4-10 päiväsakkoa pelastusrikkomuksesta ja sytyttäjä joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

07.05.2017 klo 15.19


+
-