Jyvšskylšn seutu - ihmistš varten Etusivulle

Uutinen

Jyväskylän kaupunkiseudusta innovaatiokeskittymä
Mikael Ratschinskij, verkkoviestintäpäällikkö

Isot kaupunkiseudut ja valtio sopivat pitkäjänteisistä kehittämistoimista

Suomessa yli sadantuhannen asukkaan kaupunkiseuduilla toteutetaan vuoden 2014 alusta alkaen uudenlaista aluepolitiikkaa, joka perustuu kaupunkiseutujen ja Suomen valtion välisiin kasvusopimuksiin. Tarkoituksena on näin tunnustaa suurten kaupunkiseutujen merkitys kasvun vauhdittajina ja vahvistaa niiden vastuuta oman alueensa elinvoiman ja kilpailukyvyn kehityksestä. Kasvusopimuksessa tavoitellaan valtion ja kaupunkiseudun yhteisvoimin laaja-alaista ja kestävää kasvua. Sitä vauhditetaan mm. tunnistamalla kasvun esteitä ja pullonkauloja. Lopputuloksen tulee näkyä uusien työpaikkojen syntymisenä, yritysten kasvuna ja seudun korkeana, jopa maailmanlaajuisesti merkittävänä osaamisen keskittymänä.

Kasvusopimuksen valmistelu on aloitettu Jyväskylän kaupunkiseudulla. Asiasta solmittiin huhtikuussa 2012 aiesopimus Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kesken. Näiden edustajista kootun ydinorganisaation ohjauksessa valmistelu etenee tammikuun 2013 loppuun. Tämän jälkeen alkaa neuvotteluvaihe, jossa sopimuksen sisältö täsmentyy ja teemat vahvistuvat. Kasvusopimusten valmistelua ohjaa ministeriöiden - työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön - työryhmä, jonka jäsenenä on mm. Keski-Suomen ELY-keskuksen johtaja Juha S. Niemelä.

Innovaatiokeskittymät vauhdittamaan aluekehitystä

Kasvusopimusten valmistelu kytkeytyy tiiviisti my√∂s EU:n rakennerahastojen uuteen ohjelmakauteen ja innovaatiopolitiikkaan. Innovaatiokeskittymiss√§ haetaan opetuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan globaalia huippuosaamista. Innovaatiokeskittym√§n maantieteellinen ilmentym√§ on toiminnallinen kaupunkiseutu, joka Keski-Suomessa ulottuu J√§ms√§st√§ Jyv√§skyl√§n kautta √Ą√§nekoskelle.

Käynnissä olevan Osaamiskeskusohjelman (OSKE) toiminta-ajatuksena on ollut vauhdittaa korkeatasoiseen osaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan ja investointien kehittymistä alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelma, joka on koonnut hajallaan olevia kansallisia ja alueellisia voimavaroja ja auttanut yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkostojen, innovaatiotoiminnan ja markkinatiedon avulla, päättyy sellaisenaan vuoden 2013 loppuun mennessä. OSKE-ohjelmaa toteuttaa 13 kansallista osaamisklusteria, joista Jyväskylä on osallistunut nanoteknologian, energiateknologian, jokapaikan tietotekniikan, uusiutuvan metsäteollisuuden sekä matkailu- ja elämysteollisuuden klusteriohjelmiin. OSKE-ohjelman osittain korvaava uusi innovaatiopolitiikan väline on nimeltään INKA (Innovatiiviset kaupungit). Sen tarkoituksena on yhdessä valtion ja kaupunkiseutujen kanssa vauhdittaa uusien suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamista, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä. Työ- ja elinkeinoministeriö avaa kilpailun ohjelmaan lokakuussa.

Innovaatiokeskittymän valmistelu etenee Jyväskylässä rinnan kasvusopimusprosessin kanssa. Molemmissa tarvitaan paikallisten ja kansallisten toimien yhteensovitusta. Keskeinen rahoitusväline tulee olemaan Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR), mutta myös Tekes, Suomen Akatemia ja EU:n monet erillisohjelmat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hankkeiden rahoitukseen, samoin yksityinen sektori. Sopimukset ovat pääsääntöisesti voimassa hallituskauden loppuun (-2015).

Jyväskylän kaupunkiseudun toimijat mukaan ideoimaan

Innovaatiokeskittymän yksityiskohtaiseen valmisteluun valittavien teemojen osalta muodostetaan paikallisia asiantuntijatyöryhmiä, jotka työstävät teemoista omat ehdotuksensa ydinorganisaatiolle. Jyväskylän kaupunkiseudun toimijoille halutaan antaa mahdollisuus myötävaikuttaa innovaatiokeskittymän sisältöön ja toimintaan. Marraskuussa järjestetään foorumi, jossa kaupunkiseudun toimijat voivat kommentoida ehdotuksia. Yhteistyö nähdään valmistelun voimavarana: innovaatiokeskittymän toiminnan tulee palvella seudun asukkaita ja yrityksiä mahdollisimman hyvin.

Innovaatiokeskittymä on suunnitteluvaiheessa lähinnä mielikuva paikasta, jossa on läsnä huippuosaamista ja jossa maailmanlaajuiset ideavirrat risteilevät. Rakennusvaiheessa se koostuu ihmisistä, jotka valmistelevat ja toteuttavat monenlaisia innovatiivisia hankkeita. Innovaatiokeskittymä voi tulevaisuudessa tarkoittaa myös yhteistä tilaa tai kompleksia, jossa näitä hankkeita tuotetaan ja joka toimii yhteistyössä muiden vastaavien keskittymien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Uutta syntyy usein ja toistuvasti siellä, missä on kohtaamisia, liikettä ja innostava, luovuuteen kannustava ilmapiiri.

Lisätietoja
kasvusopimuksista: aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen ( jouni.juutilainen[at]jkl.fi ), puh. +358 50 3033 205
innovaatiokeskittymän valmistelusta: kaupunginjohtaja Markku Andersson ( markku.andersson[at]jkl.fi ), puh. +358 400 653 403
ja toimitusjohtaja Ari Hiltunen ( ari.hiltunen[at]jykes.fi ), puh. +358 400 583 210

14.09.2012 klo 07.52


+
-