Jyväskylän seutu - ihmistä varten Etusivulle
Etusivu : hankkeet : teemaverkosto_koulutus
p
+
-

Koulutusyhteistyön teemaverkosto

- innovatiivisuutta ja elinvoimaa koulutukseen

Koulutusyhteistyöverkosto kokoaa aluekeskusten perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta vastaavat toimijat yhteistyöhön tiedon ja kokemusten vaihtamiseksi ja yhteisten kehittämisongelmien ratkaisemiseksi. Verkoston kansallisesta koordinoinnista vastaavat Opetushallitus ja Jyväskylän verkostokaupunki yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa.


Ajankohtaista

Koulutusyhteistyön teemaverkoston koordinointi tulevalla kaudella

Tulevalla kaudella koulutusverkosto toimii osana Innovaatiot ja osaaminen –verkostoa, jota koordinoi Seinäjoen aluekeskusohjelma.

Jyväskylän verkostokaupungin edustajat valmistelevat joulukuussa 2006 opetushallituksen ja koulutusyhteistyön teemaverkoston valmisteluryhmän tuella koulutusyhteistyön teemaverkoston toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2007. Suunnitelma toimitetaan Seinäjoelle 12.12. mennessä. Koulutusverkoston suunnitelma on osa Seinäjoen laatimaa Innovaatio ja osaaminen -verkoston TTS 2007 suunnitelmaa.

Vuonna 2007 koulutusyhteistyön teemaverkoston valmistelu ja ohjaus tapahtuu valmisteluryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii OPH:n kehittämisjohtaja Markku Rimpelä. Valmisteluryhmän kokoonpanoa ideoidaan joulukuussa 2006. Ryhmän jäsentahoina tulee olemaan ainakin opetushallitus, sisäasiainministeriö ja Seinäjoen verkostokaupunki koordinaattorin roolissa. Lisäksi ryhmässä tulee olemaan vähintään kolme kilpailutuksen kautta nimettävää alueiden edustajaa.

Alueet hakevat valmisteluryhmän jäsenyyttä kilpailutuksen kautta. Alueet laativat vapaamuotoisen lyhyen (yhden A4 pituisen) esityksen siitä, miten he voivat vahvistaa valmisteluryhmän työtä.

Tarkoituksena on tämän menettelyn kautta tuoda selkeämmin esille alueiden profiili- ja osaamisalueet sekä rohkaista alueita pohtimaan realistisesti omia resurssejaan koulutusyhteistyön verkostotoiminnassa.

Alueen on syytä keskustella esityksestä oman alueen aluekeskusohjelman koordinaattorin kanssa. Alueen esitys toimitetaan 8.12. mennessä osoitteisiin janne.antikainen@intermin.fi tai kirsti.stenvall@oph.fi.


Perusopetuksen ja II-asteen koulutuksen merkitys alueiden kehittämisessä aluekeskusohjelmakaudella 2007 - 2010

Opetushallitus, sisäasiainministeriön aluekeskushanke ja Mikkelin seutu järjestivät seminaarin perusopetuksen ja II asteen koulutuksen merkityksestä aluekeskusten osaamisrakenteiden kehittämiselle Mikkelissä 30.11.2006. Seminaariin liittyvä materiaali löytyy osoitteesta: http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/teemaverkosto_koulutus/teema_materiaalit   Sivu valmistui ajassa  0.0068 sekuntia.